Zaznacz stronę

Symulacja biznesowa

Czas Na Kawę™

#symulacjabiznesowa #CzasNaKawę #budowanieefektywności

Sumatra to jedna z przepięknych indonezyjskich wysp, która słynie nie tylko z urokliwych krajobrazów i wyjątkowego klimatu. To na Sumatrze (oraz na dwóch innych indonezyjskich wyspach: Jawie i Celebes) zamieszkuje pewne wyjątkowe stworzenie: łaskun muzang (Paradoxurus hermaphroditus). Wyjątkowość jego polega na tym, iż chętnie żywi się owocami kawowca, lecz zupełnie nie trawi jego nasion a jedynie sam miąższ. W przewodzie pokarmowym łaskuna enzymy trawienne oraz bakterie doprowadzają do wstępnej fermentacji ziaren kawowca, po czym łaskun się ich pozbywa ze swojego organizmu jedyną skuteczną lecz mało atrakcyjną drogą…

Ziarna kawy wydalone przez łaskuna przechodząc przez jego przewód pokarmowy tracą swój gorzki smak a kawa z nich wytwarzana zyskuje niepowtarzalny, łagodny aromat.

Wytwarzana w ten sposób kawa jest najdroższą kawą na świecie a proces jej „produkcji” nie został jeszcze wdrożony na szerszą skalę.

Czas na kawę

Tutaj pojawia się Twoja rola!

Reprezentujesz firmę, która podejmuje się wyzwania produkcji najdroższej kawy na świecie na szeroką skalę – odpowiadając tym samym na ogromne jej światowe zapotrzebowanie.

Wraz z Twoją firmą bierzesz udział w rywalizacji pomiędzy dwiema firmami produkcyjnymi, aby wygrać długoletni i bardzo opłacalny kontrakt na produkcję kawy na wyłączność!

Tak zaczyna się Symulacja biznesowa CZAS NA KAWĘ™ – wciągające i nowoczesne rozwiązanie rozwijania kompetencji, a jednocześnie przygoda, w którą wybierzesz się wraz ze swoim zespołem!

Uczestnicy symulacji wcielają się w role pracowników jednej z dwóch konkurujących ze sobą firm produkujących kawę. Każda z firm składa się z następujących działów: finansowego, produkcyjnego, zaopatrzenia, HR oraz sprzedaży.

Waszym zadaniem jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku dla swojej firmy, aby wygrać lukratywny kontrakt na produkcję najdroższej kawy na świecie. W czasie symulacji wejdziecie w role pracowników poszczególnych działów. Kontrakt wygra ta z firm, która osiągnie najlepsze wskaźniki efektywności, szczegółowo zdefiniowane dla każdego z działów.

W czasie rozgrywki będziecie mieć do dyspozycji wszelkie produkty i narzędzia niezbędne do realizacji zadania. Musicie to „tylko” wszystko dobrze zaplanować, zorganizować i przeprowadzić…

Symulacja biznesowa CZAS NA KAWĘ™ i jej WYJĄTKOWOŚĆ

Projektując Symulację biznesową CZAS NA KAWĘ™ wykorzystywaną do pracy nad budowaniem efektywności bazowaliśmy na następujących wyjątkowych elementach:

 • aby wszelkie zdarzenia, których doświadczają Uczestnicy symulacji były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości pod kątem prawdopodobieństwa ich zaistnienia – całą symulację oparliśmy na rachunku prawdopodobieństwa wykorzystując rozkład naturalny,
 • spójność z celem głównym, jakim jest praca nad budowaniem efektywności osiągnęliśmy wykorzystując do tego nasz autorski Model Budowania Efektywności 4P™,
 • znakomitą większość wiedzy czerpaliśmy z własnego doświadczenia,
 • Uczestnicy symulacji w czasie jej realizacji bardzo często odwołują się do własnych doświadczeń i sytuacji przenoszonych z ich środowiska biznesowego,
 • każdy z Uczestników kończąc Symulację wychodzi z konkretnym planem działań do wdrożenia w swoim biznesie od razu po powrocie ze szkolenia.

Activity-Based Learning

Jest to najskuteczniejsza metoda rozwijania umiejętności.

Proces rozwoju kompetencji odbywa się poprzez aktywne działanie i doświadczenie. Uczestnicy biorą udział w symulowanej rzeczywistości, w trakcie której uczą się w praktyce doskonalić współpracę w zespole poprzez lepszą komunikację i współpracę.

Symulacje biznesowe zwiększają świadomość roli w procesie co pozwala na poszerzenie perspektywy biznesowej „z drzewa do całego lasu”.

Dlaczego symulacje biznesowe są najbardziej efektywne*?

 • charakteryzują się wysokim poziomem realizmu,
 • występuje w nich podejmowanie wzajemnie oddziałujących decyzji,
 • klarownie ilustrują zależności i kładą nacisk na nowe sposoby myślenia,
 • występuje dyskusja nad najważniejszymi problemami zarówno w zespole, jak i między uczestnikami,
 • cechuje je bezpośrednie odniesienie do biznesu,
 • na bieżąco widać skoncentrowanie na wynikach,
 • zwiększają zdolność do budowania więzi i wspierania pracy zespołowej,
 • u uczestników obserwuje się bardzo silny wzrost świadomości roli w procesie.

*na podstawie: „Symulacje menedżerskie i studia przypadków” Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012

WYZWANIA dla uczestników

 • ułożenie strategii działań zmierzających do realizacji głównego celu – zdobycie długoletniego kontraktu na produkcję kawy – zarówno dla poszczególnych działów jak i całej firmy,
 • zaplanowanie poszczególnych działań,
 • podział obowiązków pomiędzy Uczestników i członków działów,
 • pogodzenie sprzeczności w priorytetach dla poszczególnych działów,
 • odpowiedzialność za wynik całej firmy,
 • planowanie w dłuższej perspektywie,
 • gaszenie „pożarów”.

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • trudności z prawidłowym definiowaniem celów,
 • problemy z określaniem zadań potrzebnych do realizacji celów,
 • kłopoty z odpowiednim ustalaniem ważności działań oraz nadawaniem priorytetów,
 • brak lub niski poziom konsekwencji w realizacji zadań,
 • trudności z planowaniem działań,
 • niska skuteczność i efektywność zadań niezbędnych do realizacji celów,
 • wzrost poczucia jedności i realizacji wspólnych celów,
 • proaktywne podejście do rozwoju firmy/siebie,
 • usprawnienie przepływu informacji,
 • umiejętność wyjścia „ze swoich butów” i spojrzenie obszarowo na problemy do rozwiązania.

Dla kogo jest ta Symulacja?

Symulacja biznesowa CZAS NA KAWĘ™ ma na celu wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększanie efektywności. Idealnie nadaje się do wykorzystania dla:

 • menedżerów, którzy poszukują nowych, skuteczniejszych form rozwoju Pracowników i którym zależy na realnych zmianach, usprawnieniach po powrocie Pracowników ze szkolenia,
 • osób, które chcą efektywniej zarządzać sobą w czasie oraz nabyć bądź rozwinąć umiejętności związane z priorytetyzowaniem zadań,
 • właścicieli firm i menedżerów, którzy chcą tworzyć coraz lepszą firmę, bardziej skuteczną i działającą efektywniej,
 • właścicieli firm, menedżerów, kierowników projektów, osób, dla których ważna jest szybka i efektywna realizacja zadań,
 • tych, którzy chcą utrzymać wykwalifikowaną kadrę zwiększając jednocześnie konkurencyjność firmy,
 • właścicieli firm i menedżerów, którym zależy na wzroście efektywności i skuteczności swoich Pracowników.

Dlaczego my?

 1. Pracujemy na efektach, które jako menedżer masz poczuć.
 2. Dobieramy odpowiednie metody rozwojowe, w zależności od potrzeb (doradztwo, szkolenie, warsztat, praca indywidualna, coaching, symulacje biznesowe, badania).
 3. Pracujemy na indywidualnych – nie książkowych – przykładach Uczestników.
 4. Dbamy o to, by inwestycja w rozwój przyniosła zamierzone efekty i by ludzie testowali rozwiązania.
 5. Dbamy, by wiedza i umiejętności były wdrażane w realnych sytuacjach biznesowych, co przełoży się na wyrobienie nawyków.
 6. Bazujemy na sprawdzonych rozwiązaniach: autorskie modele CzteryP™, metodologia wykorzystywana na całym świecie przez liderów w swoich branżach, praktyczne rozwiązania (bazujemy na własnym doświadczeniu i naszych Klientów).

Efekt edukacyjny

 • umiejętność pracy z celami, zadaniami, priorytetami,
 • wykorzystanie Modelu Budowania Efektywności 4P™,
 • umiejętność planowania w ujęciu krótko i długoterminowym,
 • wykorzystywanie relacyjności jako bezkosztowego elementu podnoszenia efektywności,
 • opracowanie konkretnego planu działań dla swojej sytuacji biznesowej.
}

Informacje organizacyjne

 • Symulacja biznesowa CZAS NA KAWĘ™  trwa 1 dzień szkoleniowy,
 • pracujemy na sali szkoleniowej w godzinach: 9:00-18:00,
 • stopień skomplikowania projektu, wielość ról oraz chęć zapewnienia najwyższej jakości sprawia, że symulację prowadzi 2 naszych doświadczonych trenerów,
 • istnieje możliwość dopasowania celów symulacji do niestatndardowych celów biznesowych w organizacji.
i

Każdy z Uczestników otrzymuje

 • Podręcznik szkoleniowy zawierający kompletne materiały szkoleniowe.
 • Szablony wykorzystywane podczas Symulacji.
 • Imienny Certyfikat ukończenia Symulacji w wersji drukowanej.

W zależności od oczekiwań Uczestników do wyboru są
następujące warianty udziału w Symulacji:

Min. liczba Uczestników niezbędna do realizacji symulacji: 10 osób.

Zapytaj o możliwość realizacji Symulacji biznesowej CZAS NA KAWĘ™
dla Twojego Zespołu:

Zapraszamy do kontaktu:

7 + 12 =

Na naszych szkoleniach mieliśmy przyjemność gościć
Pracowników, Współpracowników oraz Partnerów następujących Firm*:

* Wszelkie marki handlowe i/lub zastrzeżone znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli a zostały wykorzystane tutaj jedynie w celach informacyjnych.