Zaznacz stronę

Symulacja biznesowa

SYCYLIA™

Doświadczenie, które przyspiesza zmiany

#symulacjabiznesowa #Sycylia #współpraca #komunikacja #doskonalenie #samoorganizacja #empowerment

Na Sycylii żyje pewien burmistrz, który jest znany ze swej przedsiębiorczości. Gdy zaczął zarządzać wyspą – postawił sobie cel: w ciągu 5 lat każda wolna działka na Sycylii znajdzie swojego inwestora.

Do spełnienia marzenia została mu ostatnia – najtrudniejsza inwestycja: znalezienie developera, który wybudowałby perłę lokalnej architektury (centrum rozrywkowo-biznesowe) na… trójkątnym skrawku ziemi, otoczonym wodą i torfowiskiem. Niestety, żadna z firm budowlanych nie chce podjąć się inwestycji. Mówią, że się nie da

Burmistrz odwiedza więc różne europejskie kraje w poszukiwaniu developera. Na jednym ze spotkań poznaje szefa polskiej firmy budowlanej, który gdy usłyszał opowieść i zobaczył szkic powiedział: Jak to się nie da?!

Sycylia

Tak zaczyna się Symulacja biznesowa SYCYLIA™ – wciągające i nowoczesne rozwiązanie rozwijania kompetencji a jednocześnie przygoda, w którą wybierzesz się wraz ze swoim zespołem!

Uczestnicy symulacji wcielają się w role kierowników działów firmy developerskiej. Jest menedżer projektu i są działy: projektowy, produkcyjny, zaopatrzenie, finanse, HR, jakość. Zadaniem uczestników jest zrealizowanie inwestycji (projekt nietypowej nieruchomości, wycena prac, harmonogram, realizacja). Presja jest wysoka, gdyż czas jest w tym projekcie kluczowym czynnikiem. Jest również duży nacisk na osiągnięcie celu.

Gracze dysponują materiałami i narzędziami do realizacji projektu. Wiedząc, jakie zadania mają wykonać – podejmują szereg decyzji. Podczas symulacji uczestnicy zazwyczaj pracują tak, jak potrafią najlepiej. Dzięki temu mogą natychmiast zobaczyć skutki swoich decyzji oraz zachowań.

To doskonałe narzędzie dla właścicieli firm, menedżerów i liderów, którzy:

 • niezadowoleni z braku efektów po tradycyjnych szkoleniach z komunikacji, współpracy lub samoorganizacji i budowania zaangażowania w zespołach,
 • chcą, by członkowie zespołów bardziej angażowali się w rozwój biznesu – by traktowali firmę jak swoją, a nie tylko jako tą, dla której pracują,
 • chcą, by pracownicy byli bardziej współodpowiedzialni za procesy i zjawiska zachodzące wewnątrz organizacji,
 • chcą tworzyć firmę przyszłości – bardziej dynamiczną, samoorganizującą i uczącą się.

Activity-Based Learning

Jest to najskuteczniejsza metoda rozwijania umiejętności.

Proces rozwoju kompetencji odbywa się poprzez aktywne działanie i doświadczenie. Uczestnicy biorą udział w symulowanej rzeczywistości, w trakcie której uczą się w praktyce doskonalić współpracę w zespole poprzez lepszą komunikację i współpracę.

Symulacje biznesowe zwiększają świadomość roli w procesie co pozwala na poszerzenie perspektywy biznesowej „z drzewa do całego lasu”.

Dlaczego symulacje biznesowe są najbardziej efektywne*?

 • charakteryzują się wysokim poziomem realizmu,
 • występuje w nich podejmowanie wzajemnie oddziałujących decyzji,
 • klarownie ilustrują zależności i kładą nacisk na nowe sposoby myślenia,
 • występuje dyskusja nad najważniejszymi problemami zarówno w zespole, jak i między uczestnikami,
 • cechuje je bezpośrednie odniesienie do biznesu,
 • na bieżąco widać skoncentrowanie na wynikach,
 • zwiększają zdolność do budowania więzi i wspierania pracy zespołowej,
 • u uczestników obserwuje się bardzo silny wzrost świadomości roli w procesie.

*na podstawie: „Symulacje menedżerskie i studia przypadków”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012

Pełen cykl zmiany

W trakcie trwania symulacji biznesowej jej uczestnicy przechodzą pełen cykl zmiany, doświadczając na własnej skórze uczucia zwątpienia i porażki. Muszą być przygotowani na najgorsze i najlepsze: zdenerwowanie, frustrację, złość, łzy, nadzieję, zadowolenie i radość.

Empowerment

 • zachęcaj ludzi do angażowania się w podejmowanie decyzji,
 • daj im realny wpływ na funkcjonowanie firmy,
 • zwiększaj ich uprawnienia.

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • brak samodzielności pracowników,
 • trudności komunikacyjne w zespole,
 • pracownicy nie myślą o celach firmy,
 • rozmywanie się w zespołach odpowiedzialności za zadania,
 • brak konsekwencji,
 • mała innowacyjność w zespole,
 • mała otwartość na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
 • opór przed zmianami,
 • niska chęć doskonalenia i rozwoju,
 • spadek zaangażowania, zniechęcenie,
 • izolacja i zamknięcie się na najbliższe otoczenie biznesowe.

Jakie wyzwania zaspokajamy?

 • lepsza samoorganizacja zespołów,
 • lepsza komunikacja w trudnych sytuacjach,
 • wzrost poczucia jedności i realizacji wspólnych celów,
 • większa otwartość na zmianę,
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
 • spojrzenie obszarowo na wyzwania i problemy,
 • otwartość na nowe inicjatywy prowadzące do usprawnień,
 • proaktywne podejście do rozwoju firmy/siebie,
 • skuteczniejsza współpraca i komunikacja na każdym poziomie,
 • usprawnienie przepływu informacji,
 • umiejętność wyjścia „ze swoich butów” i spojrzenie obszarowo na problemy do rozwiązania,
 • szybkie i sprawne rozwiązywanie konfliktów.
w

Komunikacja

Uczestnicy uczą się w praktyce skuteczniej komunikować między sobą. Uczą się rozmawiać w trudnych sytuacjach, nawet konfliktach.

Trudności komunikacyjne w zespołach powodują niezrozumienie a nawet frustrację. Z naszego doświadczenia wynika, że zespoły mają trudności z precyzyjnym określaniem oczekiwań względem siebie, uzgodnieniem odpowiedzialności, egzekwowaniem i dawaniem informacji zwrotnych.

Symulacja umożliwia naukę skutecznej komunikacji w praktyce. Przekonywanie innych, aktywne słuchanie, budowanie zwięzłych komunikatów, upewnianie się czy rozmówca zrozumiał komunikat, są podstawowymi, kluczowymi umiejętnościami wymaganymi do realizacji projektu.

Budowanie konstruktywnej informacji zwrotnej, pełne zrozumienie sytuacji i intencji innych oraz zachęcanie do otwartej, uczciwej rozmowy znacząco ułatwiają wyzwanie.

Współpraca

Na sukces w projekcie pracuje wiele działów, osób (PM, finanse, produkcja, zaopatrzenie, dział projektowy, HR, jakość). Uczestnicy w praktyce uczą się lepszej współpracy!

W dzisiejszych czasach wykorzystanie potencjału zespołu jest kluczem do skutecznej współpracy.

Uczestnicy symulacji uczą się przedkładania celów zespołu nad własne cele. Rozumieją jak ich indywidualna praca wpływa na wynik zespołu i całej firmy (współzależność). Uzgodnienie odpowiedzialności, procesu, wywiązywanie się ze wspólnych ustaleń i dzielenie się informacjami i wiedzą jest minimalnym wymaganiem by zrealizować projekt.

Na wyższym, proaktywnym poziomie, uczestnicy szukają współpracy z innymi w celu ciągłej poprawy efektywności. Uczą się w praktyce poznawać odmienne opinie, by wypracować wspólne podejście. Pojawia się nawet docenianie innych i zachęcanie do współpracy.

Doskonalenie

Inicjatywa i ciągłe doskonalenie to kompetencja, którą rozwijamy ciągle! Zdolność przewidywania przyszłych zdarzeń, samodzielne reagowanie na pojawiające się problemy oraz proponowanie usprawnień to elementy, którymi jest przeplatana nasza symulacja.

Uczestnicy podjęte decyzje zamieniają na działania. Muszą w terminie zrealizować projekt! W przypadku sytuacji kryzysowych uczą się działać szybko i skutecznie. W obliczu trudności i komplikacji – uczestnicy zmieniają sposób swojej pracy, zwiększając efektywność.

Symulacja Sycylia™ umożliwia odróżnianie spraw ważnych od mniej ważnych, pilnych od mniej pilnych. Wyzwanie, jakim jest ukończenie projektu zmusza do poszukiwania nowych sposobów działania. Bierność i brak podejmowania kluczowych decyzji są natychmiastowo pacyfikowane przez zespół.

Samoorganizacja

Uczestnicy uczą się konsultować ze sobą decyzje, wyciągać wspólnie wnioski z porażek i proponować nowe rozwiązania do przetestowania.

Który menedżer nie chciałby zespołu, który potrafi samodzielnie podejmować decyzje, dzielić się zadaniami, reagować na trudności i realizować wyzwania?

Uczestnicy uczą się w praktyce organizowania i doskonalenia swojej pracy.

Symulacja biznesowa pokazuje jak zastępowanie hierarchicznego zarządzania samoorganizacją przyczynia się do wzrostu efektywności.

}

Informacje organizacyjne

 • Symulacja Biznesowa Sycylia™  trwa 2 dni (16h),
 • pracujemy na sali szkoleniowej w godzinach: 9:00-17:00,
 • stopień skomplikowania projektu, wielość ról oraz chęć zapewnienia najwyższej jakości sprawia, że symulację prowadzi 2 naszych doświadczonych trenerów,
 • istnieje możliwość dopasowania celów symulacji do niestatndardowych celów biznesowych w organizacji.
i

Każdy z Uczestników otrzymuje

 • Imienny Certyfikat ukończenia Symulacji w wersji drukowanej.

W zależności od oczekiwań Uczestników do wyboru są
następujące warianty udziału w Symulacji:

Min. liczba Uczestników niezbędna do realizacji symulacji: 10 osób.

Zapytaj o możliwość realizacji Symulacji Biznesowej Sycylia™
dla Twojego Zespołu:

Zapraszamy do kontaktu:

15 + 15 =

Na naszych szkoleniach mieliśmy przyjemność gościć
Pracowników, Współpracowników oraz Partnerów następujących Firm*:

* Wszelkie marki handlowe i/lub zastrzeżone znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli a zostały wykorzystane tutaj jedynie w celach informacyjnych.