Zaznacz stronę

#FundacjaStrefaSzkoleń #StrefaSzkoleń

Strefa non-profit

Misja, wizja, cele

MISJA:
Jesteśmy tam, gdzie potrzebujesz wsparcia w rozwoju.

Pomagamy osobom indywidualnym, mikro, małym i średnim firmom w obszarach związanych z ich rozwojem poprzez transfer wiedzy i know-how oraz rozwój kompetencji i umiejętności ich pracowników.

WIZJA:
Chcemy stworzyć otoczenie równych szans na edukację i rozwój dla młodzieży i dorosłych, niezależnie od miejsca zamieszkania czy też możliwości budżetowych.

Część naszych działań oferujemy jako BEZPŁATNE wsparcie dla przedsiębiorców.

Dowiedz się więcej o naszych CELACH statutowych
▼▼▼

Z

Promowanie idei przedsiębiorczości

oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarki, w szczególności poprzez wspieranie przedsiębiorstw w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz projektów innowacyjnych

Z

Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

w obszarach zwiększania ich konkurencyjności na rynku (lokalnie oraz globalnie) poprzez transfer wiedzy i rozwój umiejętności i kompetencji pracowników

Z

Promocja zatrudnienia

i aktywizacja osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem, a także osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym

Z

Promocja nauki i przedsiębiorczości

szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz osób w grupie wiekowej „50+”

Z

Podnoszenie standardów jakości życia

w społeczeństwie poprzez promowanie idei work-life integration poprzez zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie oraz promowanie działań związanych z budowaniem efektywności

Z

Działalność wspomagająca

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Z

Działalność w zakresie integracji

(także międzynarodowej) oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Z

Wolontariat

oraz działania zmierzające do jego promocji i organizacji

Z

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej

a także pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej

Projekty rozwojowe realizowane z dotacji i grantów:

Bajki nie tylko dla dorosłych

Działalność non-profit Fundacji w liczbach:

webinarów i wydarzeń online dla przedsiębiorców, menedżerów i pracowników firm

na kwotę (PLN, brutto):

sfinansowane z przychodów z działalności gospodarczej Fundacji

spotkań dla przedsiębiorców, menedżerów i pracowników firm realizowanych w formule 1:1

na kwotę (PLN, brutto):

sfinansowane z przychodów z działalności gospodarczej Fundacji

uczestników warsztatów tematycznych dla młodzieży z 19 szkół ponadpodstawowych

na kwotę (PLN, brutto):

sfinansowane z dotacji i grantów

Wsparcie w postaci grantów i dotacji otrzymujemy od:

▼▼▼

proedukacja

Łączna wysokość dotacji:

74.890,00 PLN

na realizację projektów:

Zostań Liderem Przyszłości

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „InwestorJa”

Przedsiębiorcza Młodzież

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” – I Edycja

Lepszy start z kompetencjami 4K

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „InwestorJa”

proedukacja

Łączna wysokość dotacji:

30.125,71 PLN

na realizację projektów:

Od szkoleń stacjonarnych do wirtualnych

Zadanie „Od szkoleń stacjonarnych do wirtualnych” finansowane jest ze środków otrzymanych od NIW-CRSO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

Naprawa sprzętu niezbędnego do realizacji działań

Zadanie „Naprawa sprzętu niezbędnego do realizacji działań” finansowane jest ze środków otrzymanych od NIW-CRSO w ramach w Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Rozwiązania CSR dla biznesu

Zadanie „Rozwiązania CSR dla biznesu” finansowane jest ze środków otrzymanych od NIW-CRSO w ramach w Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Sprawdź podsumowanie naszego udziału w wydarzeniu >>>

proedukacja

Łączna wysokość grantu:

do 10.000,00 USD miesięcznie

na realizację projektów:

Google Ad Grants
UM Jelenia Góra

Łączna wysokość dotacji:

22.000,00 PLN

na realizację projektu:

Bajki nie tylko dla dorosłych. Nowicki u Norwida... daje słowo

Dofinansowane przez Miasto Jelenia Góra

UM Jelenia Góra 

Z części proponowanych przez nas działań nasi beneficjenci mogą skorzystać BEZPŁATNIE.

W związku z tym możesz wesprzeć nas darowizną:

Sprawdź z jakiego rodzaju wsparcia możesz skorzystać BEZPŁATNIE:

Na naszych szkoleniach mieliśmy przyjemność gościć
Pracowników, Współpracowników oraz Partnerów następujących Firm*:

* Wszelkie marki handlowe i/lub zastrzeżone znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli a zostały wykorzystane tutaj jedynie w celach informacyjnych.