Zaznacz stronę

Ambasador Odporności Psychicznej

3 264,00  brutto


 

 • udział 1 os. w całym kursie (4 warsztaty 2-dniowe, 64 godziny dyd. zajęć) realizowanym w formule stacjonarnej (grupy max 16 os.),
 • badanie odporności psychicznej MTQ Plus wraz z indywidualnym raportem rozwojowym (o wartości 787 zł),
 • badanie wskazujące właściwą drogę do zwiększania samoświadomości Facet5 SpotLight wraz z indywidualnym raportem rozwojowym (o wartości 542 zł),
 • zestaw materiałów edukacyjnych do warsztatów w formie skryptu, zawierający komplet ćwiczeń do pracy z uczniami na poziomie indywidulanym i grupowym (w wersji papierowej oraz elektronicznej do samodzielnego wydruku i wykorzystania w pracy edukacyjnej),
 • narzędzie do pracy z wartościami – Systemic Values Cards© do wykorzystania w pracy edukacyjnej (o wartości 140 zł),
 • pakiet dodatkowych książek rozwijających tematykę projektu, do samodzielnego wykorzystania podczas wdrażania rozwiązań nabytych podczas programu (o wartości 176 zł),
 • po ukończeniu programu imienny certyfikat „Ambasador Odporności Psychicznej” potwierdzający nabyte kompetencje w obszarze pracy na rzecz budowania odporności psychicznej wśród dzieci i młodzieży (wersja drukowana w ramce),
 • przerwy kawowe podczas warsztatów.

Opis

Ambasador Odporności Psychicznej

Program rozwijający kompetencje nauczycieli w obszarze budowania i wzmacniania odporności psychicznej u dzieci i młodzieży.

#AmbasadorOdpornościPsychicznej #AOP #proedukacja #FundacjaStrefaSzkoleń #StrefaSzkoleń

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, odporność psychiczna staje się jednym z kluczowych aspektów zdrowia psychicznego. Dzieci i młodzież coraz częściej narażone są na różnorodne stresory, które mogą wpływać na ich rozwój emocjonalny i społeczny. W związku z tym, nauczyciele odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu i wzmacnianiu odporności psychicznej swoich podopiecznych.

Program rozwijający kompetencje nauczycieli w tym obszarze to odpowiedź na rosnącą potrzebę wyposażenia edukatorów w narzędzia, które pozwolą im skutecznie wspierać młodzież w radzeniu sobie z wyzwaniami codziennego życia.

Nauczyciele są nie tylko źródłem wiedzy akademickiej, ale również kluczowymi osobami, które mogą wpływać na rozwój emocjonalny i społeczny uczniów. Stając się ambasadorami odporności psychicznej, nauczyciele mogą inspirować i wspierać swoich uczniów w budowaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Aby jednak efektywnie pełnić tę rolę, nauczyciele potrzebują odpowiednich narzędzi, wiedzy i wsparcia.

Program „Ambasador Odporności Psychicznej” jest dostępny dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

Zapraszam zatem serdecznie do zapoznania się ze szczegółami programu oraz uczestnictwa!

Jarosław Pudełek

Prezes Zarządu, Fundacja Strefa Szkoleń

Ambasador Odporności Psychicznej

Program jest idealny dla Ciebie, gdy jesteś:

nauczycielem lub wychowawcą w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej,

dyrektorem szkoły,

pedagogiem lub pedagogiem specjalnym,

psychologiem,

trenerem, coachem lub terapeutą pracującym z dziećmi i młodzieżą.

Program w liczbach:

godziny dydaktyczne warsztatów (cztery warsztaty 2-dniowe)

czasu na warsztatach to gry, symulacje i ćwiczenia

badania rozwojowe z indywidualnym raportami

wartość narzędzi i prezentów dla każdego uczestnika (w zł)

Zawartość merytoryczna warsztatów:

Warsztat nr 1. Odporność psychiczna – budowanie fundamentu do rozwoju.

Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w obszarze budowania i wzmacniania odporności psychicznej, a także rozwijanie i wzmacnianie kompetencji indywidualnych radzenia sobie ze emocjami i sytuacjami trudnymi.

Program oparty jest o Koncepcję Odporności Psychicznej P. Clougha i D. Strycharczyka – autorów Kwestionariusza MTQ48. Ponadto uczestnicy poznają praktyczne strategie podnoszące odporność psychiczną w pracy indywidulanej z uczniem i klasą.

Tematyka warsztatów:

 1. Czym jest odporność psychiczna a czym nie jest?
 2. Wysoka wrażliwość – definicja i sposoby pracy.
 3. Mózg a stres – współczesne odkrycia neuropsychologii.
 4. Koncepcja 4C – filary odporności psychicznej.
 5. Sposoby rozwijania i wzmacniania odporności psychicznej i poczucia osobistej skuteczności – ćwiczenia do pracy z uczniami.

W trakcie warsztatu zostanie omówiony każdy z tych aspektów szczegółowo, dostarczając najnowsze informacje i badania w dziedzinie psychologii i odporności psychicznej. Uczestnicy będą mieć okazję zgłębić teorię i dowiedzieć się, jak można ją przenieść na praktykę w swojej codziennej pracy z uczniami. Będą przy tym korzystać z różnorodnych form aktywności, aby zapewnić im angażujące środowisko do rozwoju umiejętności i kompetencji w obszarze odporności psychicznej.

Dodatkową korzyścią jest zestaw narzędzi do pracy z uczniami na poziomie indywidulanym i grupowym.

Każdy uczestnik biorący udział w warsztacie weźmie udział badaniu prowadzonym przez certyfikowanego konsultanta i otrzyma indywidualny raport rozwojowy z badania odporności psychicznej MTQ Plus.

Warsztat nr 2. Osobisty potencjał –budowanie poczucia sprawczości i własnej wartości.

Celem warsztatu jest rozwijanie przez uczestników wiedzy, umiejętności w obszarze pracy z własnym potencjałem, zasobami i mocnymi stronami ucznia, a także wzmocnienie postawy empatii, rozwój samoświadomości, wzmocnienie motywacji oraz przyjrzenie się swoim postawom przez pryzmat wartości i wpływie wartości na realizacje planów, marzeń i celów.

Podłożem merytorycznym spotkania jest m. in: model Wielkiej Piątki, psychologia pozytywna, teoria wartości Gravesa i Spiral Dynamics® oraz współczesne badania dotyczące psychologii motywacji. Warsztat ma na celu nie tylko dostarczenie wiedzy, ale także rozwijanie umiejętności w obszarze pracy z własnymi zasobami, wartościami. Jest to ważny aspekt wzmocnienia osobistej i zawodowej sfery życia każdego człowieka.

Tematyka warsztatów:

 1. Model Wielkiej Piątki i psychologia pozytywna w edukacji.
 2. Zasoby nauczyciela i ucznia – wydobywania mocnych stron i indywidualnego potencjału.
 3. Teoria wartości Gravesa i Spiral Dynamics® – odniesienie do praktyki edukacyjnej.
 4. Innowacyjne i kreatywne metody wspierające pracę uczniów nad mocnymi stronami i wartościami w trakcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dodatkową korzyścią jest Badanie Facet5 SpotLight.
Każda osoba biorąca udział w warsztacie weźmie udział w badaniu i otrzyma indywidualny raport rozwojowy. Stanowi on obszerne podsumowanie silnych stron i ryzyk danego profilu osobowości oraz frustracji i wyzwań powiązanych z indywidualnym stylem zachowań danej osoby. SpotLight zapewnia poprawę efektów uczenia się oraz dalszego rozwoju poprzez zwiększenie samoświadomości i efektywne planowanie działań.

Warsztat nr 3. Growth Mindset w edukacji – koncepcja nastawienia na rozwój wg C. Dweck.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z badaniami C. Dweck, poszerzenie wiedzy o koncepcji growth i fixed mindset, a także rozwijanie umiejętności pracy nad własną postawą i uczniów.

Tematyka warsztatów:

 1. Teoretyczny kontekst dotyczący koncepcji nastawienia na rozwój C. Dweck.
 2. Wprowadzenie do współczesnej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu.
 3. Growth mindset i fixed mindset a badania Falko Rheinberga.
 4. Zmiana nastawienia – narzędzia do pracy z uczniami.
Warsztat nr 4. Własna droga – ACT w edukacji.

Celem warsztatu jest wprowadzenie uczestników do założeń/procesów terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz przygotowanie ich do korzystania z metod i technik w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy poznają sposoby pracy z niechcianymi myślami, lękami, rozwiną umiejętność wzmacniania poczucia własnej wartości oraz pewności siebie w sobie i w uczniach.

Tematyka warsztatów:

 1. Wprowadzenie do ACT- koncepcja, założenia teoretyczne.
 2. Model elastyczności psychologicznej – hexaflex.
 3. Podstawowe potrzeby emocjonalne człowieka oraz potrzeby wg M. Rosenberga.
 4. Model DNA-V – kompleksowe podejście do rozwijania umiejętności psychologicznych.
 5. Narzędzia i techniki wykorzystywane w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 6. Podsumowanie procesu rozwojowego i mapa indywidualnego rozwoju uczestnika.

Warunkiem ukończenia programu jest 100% obecności podczas warsztatów oraz przygotowanie mapy indywidualnego rozwoju.

Chcesz zorganizować kurs „Ambasador Odporności Psychicznej” tylko dla Twojej grupy w dogodnym dla Ciebie miejscu?

Autorka programu i prowadząca zajęcia:

Anna Rutkowska

Anna Rutkowska

Coach & Supervisor ICC, Trener, International Values Trainer, International MindSonar Consultant, Ekspert ds. personalnego rozwoju organizacji, członek zarządu proedukacja.com

Jestem trenerką psychologicznego treningu grupowego rekomendowaną przez PTP (nr 491), certyfikowanym coachem i superwizorem ICC. Ukończyłam Systemową Szkołę InnerMasteringu® Posiadam certyfikaty: International Values Trainer and Consultant, International MindSonar® Consultant, Competence Navigator™ Advisio Consultant, Consultant Mental Toughness MTQ48, ILM72 – Zintegrowany Model Przywództwa
Jestem absolwentką Master Class of Management na SWPS.
Swoje kompetencje trenerskie rozwijałam w Szkole Treningu Grupowego (Grupa Training & Consulting), Szkole Coachingu (Pracownia NDO).

W pracy terapeutycznej pracuje w nurcie krótkoterminowym TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach), jestem certyfikowanym praktykiem metody Kids’ Skills. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Ukończyłam cykl szkoleniowy „Kontrakt, strategia, zasoby – praktyczne umiejętności psychoterapeutyczne” i Studium Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Studium Profilaktyki Uzależnień.
Specjalizuję się w szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych: komunikacji, efektywnej pracy zespołowej, treningu interpersonalnym, a także efektywności w zarządzaniu sobą i innymi poprzez wartości.

Pracując jako trenerka pomagam odkrywać ludziom ich indywidualne potrzeby, umiejętności, stwarzam warunki do zmian. Bardzo ważne jest dla mnie zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Prowadzę biznes relacyjny w oparciu o wartości. Posiadam 16 letnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń grupowych aktywnymi technikami warsztatowymi – ponad 9000 godzin i blisko 5000 uczestników szkoleń. Realizuję własne programy szkoleniowe dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/ coachingu z szeroko rozumianych kompetencji interpersonalnych zarówno dla grup biznesowych, jak i organizacji pozarządowych, instytucji państwowych oraz osób indywidualnych.

Masz pytania?

Sprawdź, te zadawane najczęściej:

Czy w cenę kursu wliczony jest nocleg i dojazd?

Nie, nocleg i dojazd uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.

Czy za udział mogę otrzymać fakturę na firmę/szkołę?

Tak, dane niezbędne do jej wystawienia (nazwę firmy, NIP i adres) wpisz w pole „Uwagi do zamówienia”. Fakturę otrzymasz mailem w ciągu 48h od potwierdzenia płatności.

W jaki sposób mogę opłacić zamówienie?

Możesz to zrobić bezpośrednio w naszym sklepie, wybierając płątności BLIKiem, płatnościami online, kartą lub standardowym przelewem na konto.

Czy udział w programie muszę opłacić płatnościami online lub kartą?

Nie. Możesz opłacić zwykłym przelewem na podstawie wystawionej faktury pro-forma. Chcesz skorzystać z tej formy płatności – przed złożeniem zamówienia napisz do nas na kontakt@strefaszkolen.com

Jak liczne będą grupy?

Minimalna liczba uczestników do uruchomienia programu w danej edycji wynosi 8 osób. Każda z grup będzie liczyła nie więcej niż 12 osób.

Nie mam odpowiedzi na moje pytanie...

Nic prostszego! Wystarczy napisać do nas na kontakt@strefaszkolen.com a z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Za merytoryczną część programu odpowiada

proedukacja

PATRONAT

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Informacje dodatkowe

Termin:

Toruń: Warsztat nr 1: 12-13.09.2024, Warsztat nr 2: 04-05.10.2024, Warsztat nr 3: 25-26.10.2024, Warsztat nr 4: 22-23.11.2024, Warszawa: Warsztat nr 1: 20-21.09.2024, Warsztat nr 2: 11-12.10.2024, Warsztat nr 3: 15-16.11.2024, Warsztat nr 4: 13-14.12.2024

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ambasador Odporności Psychicznej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *