Zaznacz stronę

MTQ48 / MTQPlus

Odkryj swoją odporność psychiczną!
Badaj swoje umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami dzięki narzędziu MTQ48 i MTQPlus!

#MTQ48 #odpornośćpsychiczna #MTQplus

Odporność psychiczna to cecha osobowości określająca w znaczący sposób jak ludzie radzą sobie ze stresem, presją, wyzwaniami niezależnie od sytuacji.

P. Clough, D. Strycharczyk

Kwestionariusz MENTAL TOUGHNESS QUESTIONAIRE w wersji 48 oraz Plus to wiarygodne i rzetelne narzędzie psychometryczne, o skuteczności potwierdzonej w licznych badaniach. Został stworzony jako odpowiedź na konkretne potrzeby środowiska biznesowego. Wydawcą testu jest międzynarodowy lider narzędzi analiz dla biznesu AQR International.

MTQ48

Czym jest MTQ48 / MTQPlus?

Stawianie ściśle określonych celów i wytrwałe oraz skuteczne dążenie do ich realizacji. Traktowanie niepowodzeń jako nieodłącznych elementów każdego zadania i szansy na nauczenie się czegoś nowego. Panowanie nad emocjami, nawet w obliczu wyjątkowo stresujących sytuacji. Postrzeganie dyskomfortu jako szansy na dalszy rozwój. Wysokie poczucie własnej wartości. Pewność siebie. Sprawiedliwa i pełna szacunku rywalizacja. Jeśli zależy Ci na osiągnięciu wyżej wymienionych postaw przez siebie lub Twoich pracowników, to zdecydowanie powinieneś wykonać test online za pomocą narzędzia psychometrycznego MTQ48 lub MTQPlus.

Na czym opiera się MTQ48 a na czym wersja MTQPlus?

Każda z wersji pozwoli określić, w jaki sposób badana osoba podchodzi do wyzwań, jakie jest jej zaangażowanie, czy potrafi kontrolować swoje emocje, czy ma poczucie sprawczości (zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym), czy jest pewna siebie, zna swoje możliwości i czy czuje się pewnie w relacjach z innymi. MTQPlus test online pozwala jednak nieco poszerzyć niektóre z tych kwestii. W przeciwieństwie do wersji MTQ48, tutaj uzyskasz informacje również na temat podejścia do ryzyka, nauki poprzez doświadczenie, orientacji na cel oraz skupieniu na zakończeniu powierzonego zadania.

Co zyskujesz wykonując badanie MTQ w wersji 48 lub Plus?

Niezależnie od tego, czy wybierzesz MTQ48 test online, czy wersję rozszerzoną, czyli MTQPlus, po zakończeniu badania otrzymasz specjalny raport. Znajdziesz w nim dokładną analizę, która obejmuje między innymi odporność na stres, elementy wpływające na efektywność pracy oraz podejście do zmian. Decydując się na wykonanie badania, zyskujesz również sugestie, które pomogą Tobie lub Twoim pracownikom w dalszym rozwoju. Po wykonaniu testu online MTQ48 lub MTQPlus uzyskasz wiedzę dotyczącą predyspozycji oraz w jaki sposób zapobiec szkodliwym zjawiskom, na przykład wypaleniu zawodowemu.

Czym jest odporność psychiczna?

Odporność psychiczna to umiejętność radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi, stresem, traumami oraz innymi wyzwaniami życiowymi. Jest to zdolność do utrzymania równowagi emocjonalnej i mentalnej w obliczu trudności, presji czy zmian. Pozwala na skuteczne radzenie sobie z trudnościami, adaptację do zmieniających się okoliczności oraz wyjście z trudnych sytuacji w sposób pozytywny i konstruktywny.

Odporność psychiczna jest nieodzownym elementem zdrowia psychicznego i ogólnego dobrostanu jednostki. Posiadanie wysokiego poziomu odporności psychicznej ma pozytywny wpływ na wielu obszarach życia, takich jak relacje interpersonalne, kariera zawodowa, osiąganie celów, radzenie sobie z trudnościami finansowymi czy zdrowiem fizycznym. W miarę jak stres, presja i zmiany stają się nieodłączną częścią współczesnego życia, umiejętność posiadania wysokiej odporności psychicznej staje się coraz bardziej istotna dla zachowania zdrowia psychicznego i emocjonalnego.

Odporność psychiczna jest złożonym zbiorem cech, umiejętności, przekonań i strategii, które pozwalają jednostce radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami emocjonalnymi w sposób zdrowy i adaptacyjny. Obejmuje ona zarówno aspekty emocjonalne, jak i mentalne, i pozwala na efektywne radzenie sobie z trudnościami na poziomie psychologicznym, behawioralnym i społecznym.

Odporność psychiczna nie jest cechą statyczną, ale umiejętnością, którą można rozwijać i wzmacniać w ciągu życia. Może się różnić w zależności od jednostki i jej doświadczeń życiowych, ale można ją rozwijać i poprawiać w miarę zdobywania nowych doświadczeń, nauki i treningu psychologicznego.

Odporność psychiczna jest nieodzownym elementem zdrowego funkcjonowania psychicznego. Pozwala na radzenie sobie z trudnościami, zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów emocjonalnych i psychologicznych, takich jak depresja czy zaburzenia lękowe, oraz pozwala na lepsze dostosowanie się do zmieniających się warunków życiowych.

Odporność psychiczna w biznesie

Odporność psychiczna w biznesie przejawia się w postaci następujących umiejętności:

 • utrzymywania takiego samego poziomu energii i pozytywnego nastawienia w działaniu,
 • koncentracji na bieżących zadaniach i odporności na rozproszenie,
 • powstrzymania się od narzekania i szukania wymówek,
 • zarządzania emocjami – kontroli emocji, wpływania na emocje swoje i innych ludzi,
 • zachowania dystansu psychicznego w każdej sytuacji,
 • podejmowania wyzwań z wiarą w siebie i swoje umiejętności,
 • wyznaczania celów, planowania i dążenia do celu z determinacją,
 • szukania nowych rozwiązań pomimo braku sukcesu.

MTQ48 / MTQPlus – model odporności psychicznej 4C

Kwestionariusze do badania odporności psychicznej MTQ48 i MTQPlus oparte są na koncepcji 4C i badają cztery wymiary odporności psychicznej:

 • Kontrolę (poczucie wpływu na własne życie, umiejętność zarzadzania emocjami).
 • Zaangażowanie (umiejętność konsekwentnego dążenia do celu oraz orientacja na osiąganie celów i zamierzeń).
 • Wyzwanie (umiejętność uczenia się przez doświadczenia a także traktowanie trudności jako sytuacji uczących oraz gotowość do podejmowania wyzwań).
 • Pewność siebie (wiara we własne umiejętności, pewność siebie w relacjach z innymi ludźmi).

Różnice pomiędzy MTQ48 i MTQPlus

MTQ48 podobnie jak MTQPlus bada 4 czynniki odporności psychicznej. Oba narzędzia są bardzo rzetelne i rekomendowane. Różnica polega na liczbie podskal, czyli dokładności podawania wyników.

MTQ48 zawiera 48 pytań natomiast MTQPlus 74 pytania i jest najnowszą wersją MTQ48.

Testem MTQ48 badamy:

 • podejście do wyzwań
 • zaangażowanie
 • kontrolę:
  – poczucie wypływu na własne życie
  – kontrolę emocji
 • pewność siebie:
  – wiarę we własne umiejętności
  – pewność siebie w relacjach z innymi

Testem MTQPlus badamy:

 • podejście do wyzwań
  – podejście do ryzyka
  – naukę przez doświadczenie
 • zaangażowanie
  – orientację na cel
  – orientację na ukończenie zadania
 • kontrolę:
  – poczucie wypływu na własne życie
  – kontrolę emocji
 • pewność siebie:
  – wiarę we własne umiejętności
  – pewność siebie w relacjach z innymi

Przykładowe raporty z badania MTQ48:

Dlaczego warto wykorzystać badanie MTQ48 / MTQPlus

 • uzyskasz ocenę indywidualnej zdolności do radzenia sobie w stresujących sytuacjach,
 • przeprowadzisz analizę predyspozycji związanej z odpornością psychiczną,
 • zaplanujesz ścieżki rozwoju (swoją/pracownika/zespołu) w oparciu o wyniki badania,
 • opracujesz strategie i taktyki pomocy w utrzymaniu lub zwiększeniu wydajności.

Zbadaj odporność psychiczną już teraz:

Powyższe kwoty w PLN są wartościami brutto (VAT zw.).

Potrzebujesz większą liczbę badań dla Twojego zespołu lub klientów?
Napisz – mamy dla Ciebie wyjątkowe warunki: biuro@strefaszkolen.com

Nasz ekspert

Masz pytania?

Chcesz obejrzeć raport przykładowy?

Napisz:

Anna Rutkowska

Coach & Supervisor ICC, Trener, International Values Trainer, International MindSonar Consultant, Ekspert ds. personalnego rozwoju organizacji, proedukacja.com

Na naszych szkoleniach mieliśmy przyjemność gościć
Pracowników, Współpracowników oraz Partnerów następujących Firm*:

* Wszelkie marki handlowe i/lub zastrzeżone znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli a zostały wykorzystane tutaj jedynie w celach informacyjnych.

Sprawdź także pozostałe dostępne badania:

▼▼▼

Facet5

osobowość zawodowa

Facet5

osobowość zawodowa

MindSonar proedukacja

wartości

Facet5

motywacja osiągnięć

Facet5

style przywództwa