LMI

badanie motywacji osiągnięć

#LMI #motywacja #motywacjaosiągnięć

LMI to najlepsze narzędzie na polskim rynku do pomiaru profilu motywacji do osiągania celów. Kwestionariusz mierzy motywację osiągnięć z uwzględnieniem różnych jej komponentów, takich jak preferowanie trudnych zadań, wiara w sukces, ukierunkowanie na cel, nastawienie na rywalizację, wytrwałość i inne. Pozwala dzięki temu na diagnozę profilową.

Łącznie zawiera 170 pozycji tworzących 17 skal.

Wyniki mogą też być ujmowane na trzech skalach czynnikowych, którymi są: Pewność siebie, Ambicja i Samokontrola.

MTQ48

Czym jest LMI – motywacja osiągnięć?

LMI to profesjonalne narzędzie naukowe, które dostarcza kluczowych informacji dotyczących motywacji człowieka. Metoda LMI została opracowana przez H.Schulera i M.Prochaskę na Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie. Naukowcy dokonali integracji najważniejszych aspektów motywacji osiągnięć z teorii psychologicznych.

Dlaczego motywacja osiągnięć jest ważna?

Motywacja osiągnięć jest szczególnie ważna tam, gdzie Pracownik sam decyduje o organizacji pracy i sposobach wykonania zadań. W obecnych czasach wiele uwagi i wysiłku poświęca się adaptacji, rozwojowi osobistemu i doskonaleniu umiejętności. By sprostać wyzwaniom, człowiek potrzebuje nie tylko jasno określić cele, do jakich zmierza, lecz także ukształtować w sobie dostatecznie silne motywatory by podejmować działania i trwać przy nich.

Zastosowania

PLANOWANIE ŚCIEŻKI ROZWOJU

IDENTYFIKACJA I ROZWÓJ TALENTÓW

ROZWÓJ OSOBISTY

U

REKRUTACJA

COACHING

Pozostałe dostępne badania:

▼▼▼

Facet5
MindSonar proedukacja
MTQ48

Zastanawiasz się, co zyskasz dzięki Badaniu motywacji osiągnięć?

Jeżeli jesteś
Liderem/Menedżerem

LMI ułatwi Ci:

 • budowanie efektywnych zespołów,
 • poprawę komunikacji w firmie,
 • motywowanie i delegowanie zadań,
 • budowanie zaangażowania,
 • coaching i mentoring,
 • rozwój mocnych stron Pracowników,
 • eliminowanie słabych stron Pracowników,
 • zarządzanie talentami w firmie.

Jeżeli jesteś
Specjalistą HR

LMI ułatwi Ci:

 • rekrutację odpowiednich osób i on-boarding,
 • planowanie ścieżek rozwoju Pracowników,
 • rozwój kompetencji przywódczych,
 • budowanie efektywnych zespołów,
 • coaching i mentoring,
 • zarządzanie talentami w firmie,
 • budowanie odpowiedniej kultury organizacji.

Indywidualny profil motywacji

Motywacja osiągnięć jest szczególnie ważna tam, gdzie Pracownik sam decyduje o organizacji pracy i sposobach wykonania zadań. W obecnych czasach wiele uwagi i wysiłku poświęca się adaptacji, rozwojowi osobistemu i doskonaleniu umiejętności. By sprostać wyzwaniom, człowiek potrzebuje nie tylko jasno określić cele, do jakich zmierza, lecz także ukształtować w sobie dostatecznie silne motywatory by podejmować działania i trwać przy nich.

Motywatory

Motywatory to względnie stałe cechy osobowości, które kształtują się w oparciu o cechy biologiczne, jak również w wyniku decyzji i doświadczeń. Wzorce, które posiadamy determinują myślenie, czucie oraz postępowanie. Każda osoba posiada różny stopień natężenia każdego z motywatorów.

Motywatory są pogrupowane w 3 obszary:

 • Pewność siebie.
 • Ambicja.
 • Samokontrola.

Aspekty motywacji osiągnięć

ELASTYCZNOŚĆ

ODWAGA

NIEZALEŻNOŚĆ

DOMINACJA

DBANIE O PRESTIŻ

ZAANGAŻOWANIE

PREFEROWANIE TRUDNYCH ZADAŃ

UKIERUNKOWANIE NA CEL

WYSIŁEK KOMPENSACYJNY

SATYSFAKCJA
Z OSIĄGNIĘĆ

NASTAWIENIE NA RYWALIZACJĘ

WIARA W SUKCES

ZAPAŁ DO NAUKI

FLOW

INTERNALIZACJA

WYTRWAŁOŚĆ

SAMOKONTROLA

Wiarygodność badania

Rzetelność.

Wysoka zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego i satysfakcjonujące współczynniki zgodności większości skal. Sprawdzano też stabilność bezwzględną.

Trafność.

Trafność oceniano na podstawie korelacji z wynikami Skali Tendencji do Osiągnięć (MACH) oraz innymi zmiennymi psychologicznymi, jak cechy osobowości mierzone NEO-FFI, style radzenia sobie ze stresem, nadzieja na sukces i inne, a także porównując wyniki różnych grup zawodowych i studentów reprezentujących różne kierunki studiów.

Normy.

Inwentarz ma osobne normy dla mężczyzn i kobiet, opracowane dla czterech grup: uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat, studentów oraz pracujących osób dorosłych w wieku 18-35 lat i w wieku 36-70 lat. Próby normalizacyjne obejmowały łącznie ponad 5 tysięcy osób.

Skorzystaj z badania motywacji osiągnięć LMI już teraz:

Powyższe ceny w PLN są wartościami brutto (VAT zw.).

Potrzebujesz większą liczbę badań dla Twojego zespołu lub klientów?
Napisz – mamy dla Ciebie wyjątkowe warunki: biuro@strefaszkolen.com

Nasz ekspert

Masz pytania?

Chcesz obejrzeć raport przykładowy?

Napisz:

Konrad Dębkowski

ekspert: motywowanie pracowników, budowanie efektywnych zespołów, konsultant LMI - badania motywacji osiągnięć, autor książki "Motywacja Pracowników w Praktyce"

Na naszych szkoleniach mieliśmy przyjemność gościć
Pracowników, Współpracowników oraz Partnerów następujących Firm*:

* Wszelkie marki handlowe i/lub zastrzeżone znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli a zostały wykorzystane tutaj jedynie w celach informacyjnych.

Pin It on Pinterest

Share This