Zaznacz stronę

ILM72

Badanie stylu przywództwa

#ILM72 #StylePrzywództwa

Przywództwo to wywieranie wpływu, inspirowanie i nakierowywanie innych na osiąganie celów organizacji, a także tworzenie poczucia sukcesu zarówno w dłuższej jak i w krótszej perspektywie.

P. Clough, D. Strycharczyk

MTQ48

Czym jest PRZYWÓDZTWO?

Prace przeprowadzone przez naukowców brytyjskich z Uniwersytetu Hull wspierane przez AQR International i Instytut Przywództwa i Zarządzania w Wielkiej Brytanii (ILM) wykazały, że większość stosowanych i znanych modeli przywództwa bazuje na tych samych komponentach, które to reprezentują różne aspekty preferowanego stylu przywództwa.

Tak powstał Zintegrowany Model Przywództwa i narzędzie psychometryczne ILM72, umożliwiające zbadanie indywidualnego oraz grupowego stylu przywództwa. Ma to szczególne znaczenie w momencie gdy organizacja potrzebuje zbudowania oczekiwanej kultury organizacyjnej. Wynikiem przeprowadzonych badań jest uzyskanie modelu opierającego się na 6 skalach szczegółowych. Określają one styl przywódczy osoby lub całej organizacji. Po przeanalizowaniu skal szczegółowych wykryto istnienie 3 skal globalnych. Mają one wpływ na osiągnięcie sukcesu przez przywódcę.

Zintegrowany pomiar przywództwa to odpowiedź na ogromną różnorodność podejść do przywództwa. Powstał na zlecenie największej na świecie organizacji certyfikującej menedżerów ILM (The Institute of Leadership and Managment). Jego celem było uporządkowanie i wyjście z chaosu wynikającego z wielości modeli i teorii przywódczych. Dzięki ogromnej pracy przeanalizowano ponad 200 najczęściej cytowanych modeli, przeprowadzono rzetelne badania. W ten sposób powstał Integrated Leadership Model (Zintegrowany Model Przywództwa). Wraz z nim powstał Integrated Leadership Measure czyli ILM72pierwsze normatywne narzędzie do pomiaru przywództwa.

Czym jest ILM72?

ILM72 jest kwestionariuszem zawierającym 72 pytania.

Jest wysokiej jakości narzędziem psychometrycznym i testem normatywnym, co oznacza, że wyniki prezentowane są na tle populacji menedżerów i liderów. Umożliwia to porównywanie osób i ich stylów przewodzenia i zarządzania.

W wyniku uzyskanych w kwestionariuszu odpowiedzi powstają raporty. Stanowią one nieocenione wsparcie w procesach: rekrutacji, sukcesji, planowania rozwoju, sprawdzania postępów w projektach rozwojowych, talentowych oraz procesach coachingowych. Zwiększają trafność pomiarów assessment center i development center. Skracają czas diagnozy w procesie coachingu, pomagają modelować kulturę organizacji i precyzyjnie wyznaczać profile kompetencyjne.

Skale ILM72

Skale szczegółowe ILM72 – wskazują na preferowany styl przywództwa:

  1. Zorientowany na zadania vs. Zorientowany na ludzi – to skala Motywacji, która wskazuje jakimi przekonaniami kieruje się menadżer w motywowaniu ludzi.
  2. Elastyczny vs. Zasadniczy – to skala Angażowania (Engagement) – pokazuje jak zarządzający włącza ludzi w działanie.
  3. Zdecentralizowany vs. Scentralizowany – to miara Kontroli, pokazuje jaki zdaniem menedżera powinien być zakres jego bezpośredniego wpływu.
  4. Zarządzający przez pochwały vs. Zarządzający przez wymagania – to opis preferowanego sposobu Dostrzegania pracy (Recognition).
  5. Nastawiony na proces vs. Nastawiony na efekt – to miara Orientacji na cele i pokazuje poziom determinacji w osiąganiu wyników.
  6. Oparty na zdobytej wiedzy vs. oparty na wrodzonych zasobach – to skala, która pokazuje na ile Struktura działania jest ważna dla menedżera.

 

Skale ogólne ILM72 – wskazują na główne kompetencje przywódcze:

  1. Koncentracja na rezultatach – miara opisuje determinację w realizacji planów, która napędza lidera i jego zwolenników (followers). Satysfakcja jest w znacznym stopniu uzależniona od tej kompetencji przywódczej.
  2. Koncentracja na poszczególnych osobach – wskazuje na wzmacnianie zdolności, pewności i zaangażowania jednostek, by umożliwić im osiągnięcie sukcesu i poczucie spełnienia w działaniu.
  3. Koncentracja na pracy zespołowej – podkreśla i wzmacnia międzydziałową pracę zespołową. Określa poziom wiedzy i wsparcia jaki lider udziela w zakresie tego jak pracować razem w organizacji.

Przykładowe raporty ILM72

Zbadaj styl przywództwa już teraz:

Powyższe kwoty w PLN są wartościami brutto (VAT zw.).

Potrzebujesz większą liczbę badań dla Twojego zespołu lub klientów?
Napisz – mamy dla Ciebie wyjątkowe warunki: biuro@strefaszkolen.com

Nasz ekspert

Masz pytania?

Chcesz obejrzeć raport przykładowy?

Napisz:

Anna Rutkowska

Coach & Supervisor ICC, Trener, International Values Trainer, International MindSonar Consultant, Ekspert ds. personalnego rozwoju organizacji, proedukacja.com

Na naszych szkoleniach mieliśmy przyjemność gościć
Pracowników, Współpracowników oraz Partnerów następujących Firm*:

* Wszelkie marki handlowe i/lub zastrzeżone znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli a zostały wykorzystane tutaj jedynie w celach informacyjnych.

Sprawdź także pozostałe dostępne badania:

▼▼▼

Facet5

osobowość zawodowa

Facet5

osobowość zawodowa

MindSonar proedukacja

wartości

Facet5

motywacja osiągnięć

MindSonar proedukacja

odporność psychiczna