Zaznacz stronę

Facet5

SpotLight

wskazuje właściwą drogę do zwiększania samoświadomości

#Facet5 #SpotLight

SpotLight jest raportem skoncentrowanym na rozwoju.

Można wygenerować go bezpośrednio w systemie Facet5.

Stanowi on obszerne podsumowanie silnych stron i ryzyk danego profilu osobowości oraz frustracji i wyzwań powiązanych z indywidualnym stylem zachowań danej osoby. SpotLight zapewnia poprawę efektów uczenia się oraz dalszego rozwoju poprzez zwiększenie samoświadomości i efektywne planowanie działań.

SpotLight w Twojej organizacji

Nie ulega wątpliwości, że samoświadomość to kluczowy aspekt indywidualnego rozwoju. Szkoleniowcy oraz specjaliści zajmujący się rozwojem mogą mieć różne zdanie na temat tego, kiedy i w jakim momencie należy ją aktywować, ale niewielu z nich mogłoby zanegować jej wartość oraz znaczenie. Trudno nie zgadzać się z logiką podejścia do rozwoju, które byłoby oparte na dobrym zrozumieniu indywidualnego stylu postępowania, postaw, wartości oraz przekonań. Powyższe podejście wraz z oceną, jak może to być postrzegane przez innych, oraz językiem stosowanym do opisywania różnic w zachowaniu ludzi określa podstawy i ramy ćwiczeń rozwojowych.

Model SpotLight

Raport SpotLight opiera się na wyodrębnieniu kluczowych charakterystyk indywidualnych wyników Facet5 oraz na ich umiejscowieniu w konstrukcji raportu SpotLight. Raport ten podsumowuje nie tylko silne strony i ryzyka związane z profilem jednostki, ale także frustracje i wyzwania wynikające z jej indywidualnego stylu zachowania.

Cztery elementy konstrukcji raportu SpotLight to:

 1. Silne strony – opisują pozytywne i produktywne zachowanie danej osoby, które nie wymaga od niej dużego wysiłku.
 2. Ryzyka – to mniej przekonujące aspekty stylu zachowania danej osoby, które ukazują się zwykle wtedy, kiedy sprawy nie idą dobrze. Każda silna strona może stać się ryzykiem, kiedy ktoś będzie jej nadużywał.
 3. Frustracje – odnoszą się do krytycznych reakcji danej osoby na zachowania innych. Frustracje pojawiają się wtedy, gdy podejścia dwóch osób do danej kwestii różną się tak znacząco, że długotrwały kontakt tych osób może powodować u którejś z nich występowanie zachowania ryzykownego.
 4. Wyzwania – to sugestie dotyczące rozwoju, które pomagają zrozumieć, co dana osoba ma do zaoferowania i jak może zmieniać swoje zachowanie, aby jeszcze lepiej korzystać z mocnych stron innych i kontrolować swoje własne ryzyka.

SpotLight pomaga ludziom w lepszym zrozumieniu siebie w środowisku pracy. Pokazuje ich silne strony, ryzyka, frustracje i wyzwania w każdym z pięciu obszarów pracy którymi są:

 1. Podejmowanie decyzji i ustalanie celów.
 2. Angażowanie innych i konsultowanie spraw.
 3. Koncentrowanie się na ludziach i zadaniach.
 4. Zarządzanie pracą i zadaniami.
 5. Reagowanie na stres i identyfikowanie ryzyk.

SpotLight ułatwia organizacjom

 • Realizację programów rozwoju talentów.
 • Budowanie podstaw dowolnego programu rozwoju samoświadomości i przywództwa.
 • Coaching indywidualny, który prowadzi do przygotowania kompletnego planu rozwoju.
 • Wprowadzenie jednolitego, skutecznego rozwiązania w zakresie rozwoju dużych grup.

SpotLight – najważniejsze cechy i korzyści

 • Dostarcza prostych i jasnych wyjaśnień, które pozwalają uczestnikom zidentyfikować kluczowe możliwości rozwoju, aby potem przełożyć je na praktyczne plany rozwoju.
 • Jest oparty o kwestionariusz Facet5 – wiodące badanie osobowości, które precyzyjnie opisuje oczekiwane zachowanie.
 • Kwestionariusz Facet5 jest dostępny w ponad 32 językach.
 • Rozwiązanie internetowe umożliwia zbieranie danych na całym świecie.
 • Raport SpotLight jest dostępny natychmiast po wypełnieniu kwestionariusza Facet5, dzięki czemu może być szybko i skutecznie wykorzystywany w rozwoju.
 • Zasoby internetowe oraz materiały wspierające zwiększają możliwości facylitatorów SpotLight oraz zapewniają im szybkie, widoczne rezultaty.

Pozostałe badania z grupy Facet5:

▼▼▼

Skorzystaj z raportu SpotLight już teraz:

Powyższe ceny w PLN są wartościami brutto (VAT zw.).

Potrzebujesz większą liczbę badań dla Twojego zespołu lub klientów?
Napisz – mamy dla Ciebie wyjątkowe warunki: biuro@strefaszkolen.com

Nasz ekspert

Masz pytania?

Chcesz obejrzeć raport przykładowy?

Napisz:

Jarosław Pudełek

ekspert: sprzedaż / budowanie efektywności / komunikacja / współpraca / zarządzanie; Akredytowany Konsultant Facet5™; Certyfikowany Partner Advisio Poland w zakresie badania Insightful Profiler™ (iP121); Certyfikowany Ekspert Nozbe; autor książki: "Zostań Mistrzem Sprzedaży Telefonicznej"

Na naszych szkoleniach mieliśmy przyjemność gościć
Pracowników, Współpracowników oraz Partnerów następujących Firm*:

* Wszelkie marki handlowe i/lub zastrzeżone znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli a zostały wykorzystane tutaj jedynie w celach informacyjnych.

Sprawdź także pozostałe dostępne badania:

▼▼▼

Facet5

osobowość zawodowa

MindSonar proedukacja

wartości

MindSonar proedukacja

odporność psychiczna

Facet5

motywacja osiągnięć

Facet5

style przywództwa