Zaznacz stronę

Facet5

SLR

Ocena strategicznych kompetencji przywódczych

#Facet5 #SLR

Ocena Strategicznych Kompetencji Przywódczych (SLR) jest procesem, który łączy wyniki badania osobowości Facet5 z oceną zachowań przywódczych dokonaną metodą 360 stopni w jednym czytelnym raporcie.

Moduł SLR to unikalne połączenie badania osobowości z oceną kompetencji przywódczych prowadzoną metodą 360 stopni w oparciu bogatą bazę aktualnych danych na temat przywództwa oraz potężny mechanizm przewidywania.

Moduł SLR analizuje oraz przewiduje zachowania przywódcze jak żadne inne narzędzie.

SLR w organizacjach

Rozwój przywództwa rozpoczyna się na wszystkich szczeblach organizacji i na różnych etapach kariery. Zarówno nowi liderzy, jak i liderzy z kadry kierowniczej muszą bezustannie kierować swoim rozwojem, aby zawsze w pełni wykorzystywać swoje możliwości podczas zarządzania zasobami oraz ludźmi, a także przy tworzeniu wizji przyszłości oraz przekonywaniu innych pracowników do realizacji tej wizji.

Facet5 SLR opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania, zarówno mocne strony jak i obszary rozwoju – jest kluczem do prowadzenia coachingu i rozwoju liderów na wszystkich szczeblach. Przegląd Przywództwa Strategicznego (SLR) 360 stopni zapewnia behawioralną informację zwrotną tym osobom, które już rozpoczęły lub dopiero zamierzają rozpocząć swoją ścieżkę rozwoju przywództwa: indywidualnie lub w ramach programu Rozwoju Przywództwa.

Model SLR

Model SLR gromadzi informacje na temat oczekiwanych zachowań wynikających z Profilu Osobowości Zawodowej Facet5, a następnie łączy je z faktycznymi ocenami zachowań (przy pomocy kwestionariusza SLR) dokonanymi przez współpracowników, kierowników, bezpośrednich podwładnych oraz inne osoby.

SLR jest oparty na modelu Przywództwa Transformacyjnego i Transakcyjnego Bernarda Bassa:

 1. Tworzenie wizji.
 2. Stymulowanie środowiska / otoczenia.
 3. Indywidualne podejście do pracowników.
 4. Monitorowanie wyników.
 5. Ustalanie celów.
 6. Zapewnianie informacji zwrotnej.
 7. Rozwój kariery.

Całościowy raport zawiera również otwarte komentarze od recenzentów, które dostarczają dodatkowych informacji na temat skuteczności zachowań ocenianej osoby w środowisku pracy.

SLR umożliwia organizacji

 • Określenie mocnych stron, obszarów do rozwoju oraz potrzeby opuszczania swojej strefy komfortu, które pozwolą liderowi efektywnie realizować strategię organizacji.
 • Opracowanie odpowiednich propozycji rozwoju zawodowego, przy wykorzystaniu skutecznego mechanizmu przewidywania oraz aktualnych systemów rozwojowych stosowanych w organizacjach na całym świecie.
 • Zrozumienie, jak typowym lub nietypowym może być dane zachowanie w porównaniu z globalną normatywną bazą danych.
 • Pogłębienie i wzbogacenie istniejących programów rozwoju przywództwa na wszystkich szczeblach.
 • Zastosowanie unikalnej kombinacji obserwowanego oraz przewidywanego zachowania w celu uzyskania pozytywnej zmiany.

Kluczowe cechy i korzyści

 • Moduł oparty na Facet5, wiodącym badaniu osobowości, które dokładnie opisuje, wyjaśnia i przewiduje zachowania.
 • Ankieta 360 stopni oparta na teorii Przywództwa Transformacyjnego i Transakcyjnego.
 • Połączenie przewidywanych stylów przywództwa z przeglądem osiągniętych ocen w ramach tego samego wymiaru.
 • Graficzne podsumowania prognozowanych oraz faktycznych osiągnięć, wraz z indywidualnie dostosowanymi wskazówkami rozwojowymi.
 • Badanie SLR można wykonać w 10 językach, raporty są dostępne w 8 językach (również w języku polskim).

Pozostałe badania z grupy Facet5:

▼▼▼

Nasz ekspert

Masz pytania?

Chcesz obejrzeć raport przykładowy?

Napisz:

Jarosław Pudełek

ekspert: sprzedaż / budowanie efektywności / komunikacja / współpraca / zarządzanie; Akredytowany Konsultant Facet5™; Certyfikowany Partner Advisio Poland w zakresie badania Insightful Profiler™ (iP121); Certyfikowany Ekspert Nozbe; autor książki: "Zostań Mistrzem Sprzedaży Telefonicznej"

Na naszych szkoleniach mieliśmy przyjemność gościć
Pracowników, Współpracowników oraz Partnerów następujących Firm*:

* Wszelkie marki handlowe i/lub zastrzeżone znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli a zostały wykorzystane tutaj jedynie w celach informacyjnych.

Sprawdź także pozostałe dostępne badania:

▼▼▼

Facet5

osobowość zawodowa

MindSonar proedukacja

wartości

MindSonar proedukacja

odporność psychiczna

Facet5

motywacja osiągnięć

Facet5

style przywództwa