Zaznacz stronę

HR Power UP


 

Korzystając z udziału w Programie otrzymujesz:

 • udział dla 1 os. w 5 dniach warsztatowych (40 godzin) obejmujących kurs pracy z wartościami, warsztaty odporności psychicznej oraz warsztaty wdrożenia i utrwalania zmiany, realizowanych w formule stacjonarnej (Warszawa),
 • indywidualny raport z badania wartości MindSonar® (o wartości 997 zł),
 • Międzynarodowy Certyfikat International Values Consultant przyznawany przez InnerMastering® Institute oraz Lambent UK,
 • indywidualny raport z badania MTQPlus (o wartości 787 zł),
 • indywidualny raport Facet5 SpotLight (o wartości 345 zł) wraz z Formularzem Rozwoju do samodzielnego opracowania Planu Rozwoju,
 • zestaw materiałów w formie drukowanego skryptu (zawierający m.in. 23 autorskie narzędzia do pracy z wartościami i narzędzia rozwijające odporność psychiczną),
 • zestaw Systemic Values Cards© (o wartości 140 zł) wraz z kompletem 5 linków do wersji online Systemic Values Cards© (o wartości 255 zł),
 • podczas każdego dnia warsztatowego przerwy kawowe oraz lunch,
 • praktyczny prezent dla Eksperta HR – książka rozszerzająca wiedzę nabytą w programie z indywidualną dedykacją autorów programu,
 • po ukończeniu programu imienny certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje,
 • dostęp do MasterMind dla Ekspertów HR – 1-godzinne spotkania grupowe online co 3 miesiące, podczas których dalej podnosisz swoje kompetencje!

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Opis

HR Power Up

Program Rozwoju dla HR

#HR #HRPowerUP #IVC #proedukacja #wartości #odpornośćpsychiczna

W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, rola działu HR stała się kluczowa dla sukcesu organizacji. HR to nie tylko dział zajmujący się rekrutacją i administracją personalną, ale także strategiczny partner, który kształtuje kulturę organizacyjną, zarządza talentami i wspiera rozwój pracowników.

Jednakże, w trosce o innych, często HR zapomina o sobie.

Dlatego prezentujemy Program Rozwoju HR, który ma na celu wzmocnienie kompetencji ekspertów HR, umożliwienie im osiągnięcia międzynarodowej certyfikacji IVC, dostarczenie narzędzi do efektywnej pracy z zespołami oraz zwiększenie ich wpływu i pozycji w organizacji.

Osią Programu jest rozwój osobistego potencjału, większa świadomość siebie dzięki pracy z własnymi wartościami i potrzebami, a także głębsze zrozumienie siebie, dzięki wykorzystaniu sprawdzonych i rzetelnych narzędzi psychometrycznych.

Zaproponowana przez nas ścieżka opiera się na naszym głębokim przekonaniu, że jeśli chcemy mieć kontakt i pracować z innymi ludźmi, najpierw potrzebujemy nawiązać kontakt ze sobą.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym w Polsce tego rodzaju programem rozwoju dla HR!

Jarosław Pudełek, Anna Rutkowska, Grzegorz Rutkowski

autorzy programu

proedukacja

Co wyróżnia ten Program?

opracowany i skierowany TYLKO dla HR

szerokie wykorzystanie rzetelnych narzędzi psychometrycznych

bezterminowy dostęp do MasterMind dla HR

Egzamin zakończony uzyskaniem Certyfikatu Eksperta HR

nastawienie na wdrażanie rozwiązań w praktyce

MIĘDZYNARODOWA CERTYFIKACJA IVC

i wiele, wiele więcej…

Nasza propozycja jest idealna dla Ciebie, gdy:

masz poczucie, że w swojej organizacji dbasz zawsze o rozwój wszystkich oprócz siebie,

nie masz czasu na drogie, wielomiesięczne programy rozwojowe dla HR, lecz potrzebujesz skoncentrowanych rozwiązań w krótkim czasie oraz przystępnym budżecie,

odczuwasz potrzebę wzmocnienia eksperckiej pozycji swojej oraz działu HR w Twojej ogranizacji,

wiesz, że warto rozwijać siebie, by móc jeszcze pełniej wspierać w rozwoju innych,

chcesz pełnić rolę strategicznego partnera dla zarządu oraz wszystkich działów w organizacji,

masz dość ciągłego udowadniania potrzeby istnienia działu HR w organizacji.

Program oparty jest na 3 filarach:

WARTOŚCI

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

ŚCIEŻKI ROZWOJU

Po pierwsze WARTOŚCI

O wartościach mogłabym Ci opowiadać godzinami, lecz tym razem zrobię to w 6,5 minuty 🙂

Zapraszam do obejrzenia filmu >>>

Anna Rutkowska

Coach & Supervisor ICC, Trener, International Values Trainer, International MindSonar Consultant, Ekspert ds. personalnego rozwoju organizacji, proedukacja.com

b

Czym będziemy się zajmować?

 1. Kryteria i definicje wartości.
 2. Systemowe podejście do wartości (teoria Spiral Dynamics®).
 3. Wartości a motywacje (poziomy Wartości Graves’a).
 4. Miejsce wartości i ich praktyczne zastosowanie w procesie (trenerskim, doradczym, coachingowym).
 5. Systemy wartości a realizacja celów w pracy indywidualnej i zespołowej.
 6. Rozwój a zmiana systemu wartości.
b

Pozyskaną wiedzę wykorzystasz w praktyce podczas:

 • opracowywania indywidualnych planów rozwojowych dla pracowników,
 • tworzenia kompleksowych programów rozwojowych w organizacji,
 • prowadzenia rozmów i konsultacji w zakresie budowania proaktywnych postaw i zachowań,
 • rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • wspierania procesów mentoringowych,
 • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników oraz zmniejszania rotacji.

Moduł WARTOŚCI w Programie kończy się międzynarodową certyfikacją
International Values Consultant przyznawaną przez
InnerMastering® Institute oraz Lambent UK

Po drugie ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

b

Czym będziemy się zajmować?

 1. Rzeczywistości BANI (kruchość, nieliniowość, niespokojność, niezrozumiałość) i odporność psychiczna.
 2. Odporność psychiczna w świetle najnowszych badań psychologicznych.
 3. 4 filary odporności psychicznej.
 4. Analiza wyników Badania Odporności Psychicznej MTQPlus.
 5. Budowanie odporności psychicznej – narzędzia i techniki.
b

Pozyskaną wiedzę wykorzystasz w praktyce podczas:

 • tworzenia kompleksowych programów rozwojowych w organizacji uwzględniających bądź dotyczących budowania odporności psychicznej pracowników lub zarządzania stresem,
 • wprowadzania inicjatyw wellness i programów zdrowotnych, skupiających się na wspieraniu zdrowego stylu życia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego pracowników,
 • opracowywania indywidualnych planów rozwojowych dla pracowników oraz planów rozwoju kompetencji liderskich,
 • prowadzenia lub wspierania procesów rekrutacji i selekcji pracowników,
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników oraz zmniejszania rotacji.

Po trzecie ŚCIEŻKI ROZWOJU

b

Czym będziemy się zajmować?

 1. Tworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju w oparciu o narzędzia: MindSonar® (interaktywne narzędzie badające systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz style myślenia) oraz Facet5 SpotLight (raport skoncentrowany na rozwoju stanowiący obszerne podsumowanie silnych stron i ryzyk danego profilu osobowości oraz frustracji i wyzwań powiązanych z indywidualnym stylem zachowań).
 2. Zasady tworzenia skutecznych planów wdrożeniowych na poziomie indywidualnym oraz organizacji.
 3. Podsumowanie procesu rozwojowego.
b

Pozyskaną wiedzę wykorzystasz w praktyce podczas:

 • planowania i zarządzania własną ścieżką rozwoju w organizacji,
 • opracowania indywidualnego planu rozwoju oraz przy projektowaniu planów rozwojowych w organizacji,
 • tworzenia programu wzmacniania pozycji HR w organizacji,
 • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Program HR Power UP w liczbach:

godzin pracy warsztatowej (5 dni)

narzędzi do wykorzystania w HR

imienne certyfikaty potwierdzające nabycie nowych kompetencji HR

indywidualne raporty rozwojowe

wartość dodatków rozwojowych w programie (w zł)

Z kim będziesz pracować?

Jestem trenerką psychologicznego treningu grupowego rekomendowaną przez PTP (nr 491), certyfikowanym coachem i superwizorem ICC. Ukończyłam Systemową Szkołę InnerMasteringu® Posiadam certyfikaty: International Values Trainer and Consultant, International MindSonar® Consultant, Competence Navigator™ Advisio Consultant, Consultant Mental Toughness MTQ48, ILM72 – Zintegrowany Model Przywództwa. Jestem absolwentką Master Class of Management na SWPS. Swoje kompetencje trenerskie rozwijałam w Szkole Treningu Grupowego (Grupa Training & Consulting) oraz Szkole Coachingu (Pracownia NDO).

W pracy terapeutycznej pracuję w nurcie krótkoterminowym TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach). Jestem certyfikowanym praktykiem metody Kids’ Skills oraz Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam cykl szkoleniowy „Kontrakt, strategia, zasoby – praktyczne umiejętności psychoterapeutyczne” i Studium Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Studium Profilaktyki Uzależnień. Specjalizuję się w szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych: komunikacji, efektywnej pracy zespołowej, treningu interpersonalnym, a także efektywności w zarządzaniu sobą i innymi poprzez wartości.

Pracując jako trenerka pomagam odkrywać ludziom ich indywidualne potrzeby, umiejętności, stwarzam warunki do zmian. Bardzo ważne jest dla mnie zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Prowadzę biznes relacyjny w oparciu o wartości. Posiadam 16 letnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń grupowych aktywnymi technikami warsztatowymi – ponad 9000 godzin i blisko 5000 uczestników szkoleń. Realizuję własne programy szkoleniowe dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/coachingu z szeroko rozumianych kompetencji interpersonalnych zarówno dla grup biznesowych, jak i organizacji pozarządowych, instytucji państwowych oraz osób indywidualnych.

 

Jarosław Pudełek

Anna Rutkowska

Coach & Supervisor ICC, Trenerka, Ekspert ds. personalnego rozwoju organizacji, Członek Zarządu Proedukacja Sp. z o.o.

Jarosław Pudełek

Grzegorz Rutkowski

Coach ICC, Trener, Konsultant, Prezes Zarządu Proedukacja Sp. z o.o.

Jestem certyfikowanym coachem ICC. Ukończyłem Systemową Szkołę InnerMasteringu®, studia podyplomowe na kierunku „Lean Management” wraz z certyfikatami PDCA Group i IDP Group. Jestem również certyfikowanym: International MindSonar® Consultant, International Values Trainer & Consultant oraz Competence Navigator™ Advisio Consultant.

Ukończyłem Szkołę Trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP”, Szkołę Coachingu (Pracownia NDO). Obecnie realizuję się zawodowo jako trener, konsultant, coach. Jako menadżer ściśle współpracuję z firmami, organizacjami i JST.

Specjalizuję się w szkoleniach z rozwijania kompetencji managerskich, planowaniu strategicznym, optymalizacji procesów i efektywności oraz innowacyjnym zarządzaniu sobą i innymi w oparciu o wartości.

Własne bogate doświadczenia zawodowe przekazuję innym w formie warsztatów, szkoleń, konsultacji i sesji coachingowych. Moja otwartość, interdyscyplinarna wiedza i kreatywność w myśl filozofii Lean Thinking, wielokrotnie przyczyniały się do podniesienia efektywności zarówno jednostek jak i całych organizacji.

Certyfikowany Trener Biznesu, Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET®, menedżer z ponad 18-letnim doświadczeniem w sprzedaży, obsłudze klienta i zarządzaniu sprzedażą, specjalista z zakresu budowania skutecznych zespołów, zarządzania zespołami oraz budowania efektywności (zarówno osobistej, jak i biznesowej), posiadacz Certyfikatu SET® Interpersonal Skills Training. Trener i konsultant biznesowy mający na koncie ponad 19.500 godzin spędzonych na salach szkoleniowych oraz sesji rozwojowych ze sprzedawcami i menedżerami różnych branż (ponad 15.900 osób w tym ponad 3.700 menedżerów).

Założyciel, trener i Dyrektor Zarządzający w firmie szkoleniowej Coaching Center Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Fundacji „Strefa Szkoleń”. Międzynarodowy Konsultant badania osobowości zawodowej Facet5™ oraz Insightful Profiler™ (iP121). Współautor innowacyjnych symulacji biznesowych „Sycylia™” oraz „Czas na kawę™” (z obszarów: komunikacja, współpraca, budowanie zaangażowania, samoorganizacja zespołów, empowerment, budowanie efektywności) opartych na metodach Activity-Based Learning.

Przede wszystkim praktyk – nie teoretyk – i na to stawia w projektowanych i prowadzonych przez siebie szkoleniach, wykorzystując w nich swoją bogatą wiedzę i doświadczenie. Przez Klientów i Uczestników szkoleń i warsztatów ceniony za proste, ale skuteczne rozwiązania, dzięki którym usprawniają oni swój biznes.

Autor książki: „Zostań Mistrzem Sprzedaży Telefonicznej” sprzedanej w ponad 4 tysiącach egzemplarzy. Jego publikacje ukazały się dotychczas m.in. w Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu, PulsHR.pl, Kadry.abc.com.pl, Rp.pl, Manager24.pl, HRnews.pl, E-gospodarka.pl, Inwestycje.pl, GazetaPraca.pl, Ceo.com.pl, HRownia.pl, Gazetaprawna.pl, Pb.pl, PolskaTimes.pl

Jarosław Pudełek

Jarosław Pudełek

trener, ekspert w obszarach: sprzedaż i budowanie efektywności; Certyfikowany Konsultant Facet5™ oraz Insightful Profiler™ (iP121); prezes zarządu Fundacji Strefa Szkoleń

Masz pytania?

Sprawdź, te zadawane najczęściej:

Czy w cenę programu wliczony jest nocleg i dojazd?

Nie, nocleg i dojazd uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.

Gdzie mogę sprawdzić status zamówienia?

O zmianach statusu dostaniesz na bieżąco informację na maila, którego podałeś w czasie składania zamówienia. Pamiętaj, by profilaktycznie sprawdzić folder „INNE” lub „SPAM”.

Czy za zamówienie mogę otrzymać fakturę na firmę?

Tak, dane niezbędne do jej wystawienia (nazwę firmy, NIP i adres) wpisz w pole „Uwagi do zamówienia”. Fakturę otrzymasz mailem w ciągu 48h od potwierdzenia płatności.

W jaki sposób mogę opłacić zamówienie?

Możesz to zrobić bezpośrednio w naszym sklepie, wybierając płatności BLIKiem, kartą, płatnościami online, standardowym przelewem na konto lub skorzystać z rozłożenia płatności na raty.

Czy moją płatność za kurs mogę rozłożyć na raty?

Tak, jest możliwość rozłożenia płatności na raty – dokonasz tego na etapie płatności.

Nie mam odpowiedzi na moje pytanie...

Nic prostszego! Wystarczy napisać do nas na kontakt@strefaszkolen.com a z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Na naszych szkoleniach mieliśmy przyjemność gościć
Pracowników, Współpracowników oraz Partnerów następujących Firm*:

* Wszelkie marki handlowe i/lub zastrzeżone znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli a zostały wykorzystane tutaj jedynie w celach informacyjnych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „HR Power UP”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *