Zaznacz stronę
EnISMARTER

EnISMARTER – Jak umiejętnie definiować cele?

utworzone przez

W każdej dziedzinie życia, od kariery zawodowej po życie osobiste, cele są nieodzownym elementem sukcesu. Definiowanie celów jest kluczowym krokiem w jego osiąganiu, ponieważ precyzyjne i dobrze zdefiniowane cele mogą dostarczyć nam motywacji, jasnego kierunku i strategii działania.

Kiedy zadaję pytanie: „Czy warto stawiać cele?” bardzo często słyszę: „Tak, jest mi to potrzebne”. Mimo, iż większość z nas zdaje sobie sprawę z konieczności stawiania celów, to bardzo często pomijamy lub bagatelizujemy ten bardzo ważny fakt.

Dlaczego?

Powodów może być kilka. Jednym z nich może być strach przed celami („przeraża mnie cel sam w sobie, wolę go nie widzieć, gdyż wtedy mnie blokuje”). Innym powodem może być brak znajomości sposobów na skuteczne stawianie celu.

Co zatem zrobić, by nauczyć się stawiać cele, które będą zachęcać nas do ich realizacji?

Jednym ze sposobów jest wykorzystanie metody EnISMARTER.

Jest ona jedną z koncepcji formułowania celów, której nazwa jest akronimem 9. słów określających cechy, które mają wpływ na poprawnie sformułowany cel.

Rozwińmy zatem nazwę metody EnISMARTER, przyglądając się poszczególnym warunkom, jakie powinien spełniać dobrze zdefiniowany cel.

ENGAGEMENT / ZAANGAŻOWANIE

Cel musi być angażujący, aby naprawdę skutecznie wpływał na nasze działania i motywację. Emocje, pasja, zainteresowanie, wyzwania, wartości, kreatywność, wizualizacja sukcesu i kontrola postępów to kluczowe elementy celu angażującego. Kiedy cele są zgodne z naszymi pragnieniami i wartościami, stają się napędem do działania, a ich realizacja przynosi nam satysfakcję i rozwój. Zatem, kiedy definiujesz cele, upewnij się, że są one angażujące i inspirujące, ponieważ to one będą napędzać Cię do osiągnięcia sukcesu.

Warunek ZAANGAŻOWANIA można spełnić uwzględniając poniższe warunki dodatkowe:

 1. Zaangażowanie emocjonalne.
  Cele, które wywołują emocje, są bardziej motywujące. Gdy mamy silne emocje związane z naszym celem, jesteśmy bardziej skłonni do zaangażowania się w działania, które prowadzą do jego osiągnięcia. Na przykład, jeśli celem jest podróż do wymarzonego miejsca, wyobrażanie sobie przygód, pięknych widoków i niezapomnianych doświadczeń wywoła w nas pozytywne emocje, które będą nas napędzać do działania.
 2. Pasja i zainteresowanie.
  Cel, który jest związany z naszymi pasjami i zainteresowaniami, jest znacznie bardziej angażujący. Kiedy realizujemy coś, co nas fascynuje i czego pragniemy z całego serca, działamy z większą zaangażowaniem i poświęcamy więcej czasu i energii. To pasja i zainteresowanie sprawiają, że cele stają się bardziej wartościowe i dają nam satysfakcję z procesu działania, nie tylko z końcowego rezultatu.
 3. Wyzwanie i rozwój.
  Cele angażujące powinny stawiać przed nami wyzwanie i dawać możliwość rozwoju. Człowiek jest istotą dynamiczną i lubi się rozwijać. Stawianie ambitnych celów, które wymagają wysiłku i pokonywania przeszkód, pobudza naszą determinację i chęć zdobywania nowych umiejętności. Wyzwania dają nam szansę na rozwój osobisty i zawodowy, co sprawia, że cele są bardziej satysfakcjonujące.
 4. Przywiązanie do wartości.
  Cele są bardziej angażujące gdy są zgodne z naszymi wartościami i przekonaniami. Gdy cele są związane z tym, w co wierzymy i czym się kierujemy, łatwiej jest nam je osiągnąć i czujemy większą satysfakcję. Jeśli nasze cele są zgodne z naszym systemem wartości, działamy bardziej autentycznie i jesteśmy bardziej zaangażowani w ich realizację.
 5. Twórcze podejście.
  Cel angażujący często wymaga kreatywnego myślenia i podejścia. Wyznaczenie sobie celu, który wymaga innowacyjności i twórczego rozwiązywania problemów, pobudza naszą kreatywność i pomaga nam rozwijać umiejętności w tym zakresie. To proces twórczy przekształca nasze cele w coś unikalnego i inspirującego.

IMPACT / WPŁYW

W życiu często stawiamy przed sobą cele, które chcemy osiągnąć. Niezależnie od tego, czy są to cele zawodowe, osobiste czy zdrowotne, poczucie wpływu na ich realizację odgrywa kluczową rolę. Gdy czujemy, że mamy kontrolę i wpływ na proces osiągania celu, nasza motywacja wzrasta, a szanse na sukces stają się większe. Dlaczego poczucie wpływu jest istotne i jak możemy je rozwijać w celu skutecznego osiągania swoich celów? Oto kilka warunków, które o tym decydują:

 1. Motywacja i zaangażowanie.
  Poczucie wpływu na realizację celu jest głęboko związane z naszą motywacją. Kiedy czujemy, że mamy kontrolę nad tym, co robimy i jak to robimy, nasza motywacja wzrasta. Zdajemy sobie sprawę, że nasze działania mają znaczenie i przyczyniają się do osiągnięcia celu. To zaangażowanie sprawia, że jesteśmy bardziej skłonni do podejmowania wysiłku i dążenia do sukcesu.
 2. Kierowanie swoim działaniem.
  Posiadanie poczucia wpływu oznacza, że jesteśmy w stanie kierować swoim działaniem w kierunku realizacji celu. Możemy podejmować decyzje, podejmować działania i wprowadzać zmiany, które uważamy za konieczne. Nie czujemy się bezsilni ani zależni od innych, ale jesteśmy aktywnymi uczestnikami procesu. To daje nam większą pewność siebie i umożliwia dostosowanie strategii działania do naszych potrzeb i preferencji.
 3. Odpowiedzialność za rezultaty.
  Poczucie wpływu wiąże się również z poczuciem odpowiedzialności za rezultaty. Kiedy czujemy, że mamy wpływ na realizację celu, stajemy się bardziej odpowiedzialni za nasze postępy i rezultaty. Nie przypisujemy sukcesów ani porażek tylko zewnętrznym czynnikom, ale zdajemy sobie sprawę, że to my sami jesteśmy głównymi aktorami w drodze do osiągnięcia celu. To buduje naszą determinację i skłonność do podejmowania odpowiednich działań.
 4. Większa kontrola nad procesem.
  Poczucie wpływu oznacza, że mamy większą kontrolę nad procesem osiągania celu. Możemy planować, organizować i podejmować działania zgodnie z naszymi preferencjami i potrzebami. Ta większa kontrola pozwala nam lepiej dostosować się do zmian i wyzwań, które pojawiają się na drodze do celu. Możemy podejmować decyzje w oparciu o naszą wiedzę i intuicję, co zwiększa nasze szanse na sukces.
 5. Samodyscyplina i samokontrola.
  Poczucie wpływu wymaga od nas samodyscypliny i samokontroli. Jeśli jesteśmy świadomi, że to my sami jesteśmy odpowiedzialni za osiągnięcie celu, musimy wykazywać się determinacją i konsekwencją w podejmowanych działaniach. Samodyscyplina pozwala nam utrzymać stały wysiłek i skupienie, nawet w obliczu trudności i przeszkód.
 6. Kreatywność i elastyczność.
  Posiadanie poczucia wpływu zachęca nas do poszukiwania kreatywnych rozwiązań i elastycznego podejścia. Gdy czujemy, że mamy kontrolę nad procesem, jesteśmy bardziej otwarci na eksperymentowanie, poszukiwanie nowych sposobów i dostosowywanie naszych działań w zależności od potrzeb i okoliczności. To pozwala nam być bardziej elastycznymi i skutecznymi w dążeniu do celu.
 7. Zadowolenie z osiągnięć.
  Ostatecznym efektem posiadania poczucia wpływu jest satysfakcja i zadowolenie z osiągnięcia celu. Gdy czujemy, że osiągnięcie celu było naszym wkładem i wysiłkiem, doświadczamy większej satysfakcji i poczucia spełnienia. To motywuje nas do dalszego działania i stawiania sobie kolejnych ambitnych celów.

SPECIFICITY / KONKRETNOŚĆ

W życiu często stawiamy przed sobą cele, zarówno te zawodowe, jak i osobiste. Jednak nie wszystkie cele są tak samo skuteczne i łatwe do osiągnięcia. Wielokrotnie zdarza się, że cele są zbyt ogólne lub niejasno sformułowane, co utrudnia ich realizację. Dlatego warto zdawać sobie sprawę, że cel, który jest konkretny, jest łatwiejszy do osiągnięcia. Dlaczego konkretne cele są bardziej skuteczne? Formułując je weź pod uwagę następujące warunki:

 1. Jasne określenie kierunku.
  Cel, który jest konkretny, pozwala nam dokładnie określić kierunek, w którym chcemy podążać. Kiedy mamy jasno sprecyzowany cel, wiemy, czego dokładnie chcemy osiągnąć. To pomaga nam skoncentrować nasze wysiłki i działania na konkretnym zadaniu. Nie tracimy czasu i energii na rozmyślania czy próby ustalenia, co tak naprawdę chcemy osiągnąć.
 2. Motywacja i skupienie.
  Konkretne cele mają potężny wpływ na naszą motywację i skupienie. Gdy wiemy, czego dokładnie chcemy osiągnąć, nasza motywacja wzrasta. Jesteśmy bardziej zmotywowani, ponieważ mamy jasny obraz tego, co nas czeka po osiągnięciu celu. To skupienie sprawia, że jesteśmy w stanie lepiej skoncentrować się na zadaniach, które prowadzą do jego realizacji. Nie tracimy czasu na rozproszone działania, ale skupiamy się na tym, co jest naprawdę istotne.
 3. Wytyczanie konkretnych działań.
  Konkretne cele pozwalają nam określić konkretne działania, które musimy podjąć, aby je osiągnąć. Kiedy mamy jasno sprecyzowany cel, możemy opracować plan działania i ustalić konkretne kroki, które musimy podjąć. Nie działamy w próżni, ale mamy konkretny plan, który prowadzi nas do celu. To ułatwia nam podejmowanie decyzji i podejmowanie działań, ponieważ wiemy, jakie są nasze priorytety i co musimy zrobić, aby zbliżyć się do celu.
 4. Eliminacja niejasności i wątpliwości.
  Konkretne cele eliminują niejasności i wątpliwości. Często zdarza się, że cele są sformułowane w sposób ogólny i nieprecyzyjny, co prowadzi do niejasności i interpretacji. Gdy mamy jasno sprecyzowany cel, nie mamy wątpliwości co do jego znaczenia i oczekiwań. Eliminujemy niejasności i możemy skupić się na działaniach, które prowadzą do osiągnięcia celu.

Cele, które są konkretne, są łatwiejsze do osiągnięcia. Jasne określenie kierunku, mierzalność postępów, motywacja, skupienie, wytyczanie konkretnych działań, eliminacja niejasności i wyznaczanie terminów to kluczowe korzyści płynące z konkretnych celów. Jeśli chcemy zwiększyć nasze szanse na sukces, warto zadbać o to, aby cele, które stawiamy sobie były konkretne i precyzyjnie sformułowane. To pozwoli nam skoncentrować nasze wysiłki, monitorować postępy i skutecznie osiągnąć zamierzone rezultaty.

MEASURABILITY / MIERZALNOŚĆ

Stawianie sobie celów jest kluczowym elementem osiągania sukcesu, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Jednak samo wyznaczenie celu to dopiero pierwszy krok na drodze do jego realizacji. Aby skutecznie osiągnąć cel, ważne jest, aby był on mierzalny. Mierzalność celu oznacza, że możemy go precyzyjnie określić i monitorować postępy w jego realizacji. Dlaczego mierzalność celu jest tak ważna i jak wpływa na naszą skuteczność w jego osiąganiu? Decyduje o tym kilka poniższych aspektów:

 1. Wyraźny punkt odniesienia.
  Mierzalność celu zapewnia nam wyraźny punkt odniesienia. Kiedy mamy możliwość dokładnego pomiaru postępów, wiemy, gdzie się znajdujemy w kontekście osiągania celu. Dzięki temu możemy ocenić, czy nasze działania przynoszą oczekiwane rezultaty i czy jesteśmy na właściwej drodze. Wyraźny punkt odniesienia motywuje nas do dalszego działania i pozwala nam dostosować nasze strategie, jeśli jest to konieczne.
 2. Monitorowanie postępów.
  Mierzalność celu umożliwia nam monitorowanie postępów w jego realizacji. Możemy śledzić, jakie konkretne kroki i działania podjęliśmy oraz jakie rezultaty udało się nam osiągnąć. To daje nam rzeczywiste informacje na temat naszych postępów i pomaga nam ocenić, czy osiągamy zamierzone cele zgodnie z planem. Bez mierzalności trudno jest ocenić nasz postęp i skuteczność w osiąganiu celu.
 3. Motywacja i zaangażowanie.
  Mierzalność celu ma duże znaczenie dla naszej motywacji i zaangażowania. Kiedy mamy możliwość mierzenia postępów, możemy obserwować nasze osiągnięcia i sukcesy. To buduje naszą motywację i zaangażowanie, ponieważ widzimy, że nasze wysiłki przynoszą rezultaty. Przykładowo, jeśli naszym celem jest schudnąć 10 kg, a w pierwszym miesiącu udaje nam się schudnąć 2 kg, to jest to mierzalny sukces, który motywuje nas do kontynuowania pracy.
 4. Określanie priorytetów.
  Mierzalność celu pomaga nam określić priorytety i skoncentrować się na najważniejszych działaniach. Gdy mamy możliwość dokładnego pomiaru postępów, możemy zidentyfikować te obszary, które wymagają naszej uwagi i wysiłku. Możemy skupić się na zadaniach, które przynoszą największe rezultaty i mają największy wpływ na osiągnięcie celu. To pozwala nam efektywniej wykorzystać nasz czas i zasoby.
 5. Ułatwienie oceny i dostosowania działań.
  Mierzalność celu umożliwia nam dokładną ocenę naszych działań i skuteczności podejmowanych kroków. Jeśli mamy możliwość pomiaru postępów, możemy dokładnie ocenić, które działania przynoszą pożądane rezultaty, a które wymagają zmiany lub dostosowania. To daje nam informacje zwrotne, które pozwalają nam doskonalić naszą strategię i podejmować lepsze decyzje w dążeniu do osiągnięcia celu.
 6. Odpowiedzialność i kierowanie uwagi.
  Mierzalność celu sprawia, że jesteśmy bardziej odpowiedzialni za jego realizację. Gdy mamy możliwość dokładnego pomiaru postępów, jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za osiągnięcie zamierzonych rezultatów. To zwiększa naszą skłonność do podejmowania działań i utrzymuje nas na właściwej ścieżce. Mierzalność celu pomaga nam również skierować naszą uwagę na konkretne aspekty, które mają kluczowe znaczenie dla sukcesu.

Mierzalność celu jest niezwykle ważna z uwagi na jego realizację. Daje nam wyraźny punkt odniesienia, umożliwia monitorowanie postępów, buduje motywację i zaangażowanie, pomaga określić priorytety, ułatwia ocenę i dostosowanie działań, a także zwiększa naszą odpowiedzialność i skierowanie uwagi. Dlatego warto zadbać o to, aby cele, które stawiamy sobie były mierzalne. Precyzyjne określenie celu i ścisłe monitorowanie postępów umożliwiają nam skuteczne dążenie do sukcesu i osiągnięcie zamierzonych rezultatów.

AMBITION / AMBICJA

Ambicja to cecha, która popycha nas do osiągania wyższych celów i przekraczania własnych ograniczeń. W kontekście wyznaczania celów, ambicja odgrywa kluczową rolę. Może się wydawać paradoksalne, że cel, który jest ambitny, może być łatwiejszy do osiągnięcia, ale właśnie ambitność celu napędza nas do większej determinacji, elastyczności i wysiłku. Dlaczego cel, który jest ambitny, może ułatwić nam drogę do sukcesu? Decyduje o tym kilka czynników:

 1. Motywacja.
  Ambitny cel budzi naszą wewnętrzną motywację. Kiedy wyznaczamy sobie ambitne cele, w naszym wnętrzu rodzi się płomień pasji i pragnienia osiągnięcia czegoś wyjątkowego. Ta motywacja sprawia, że jesteśmy bardziej zaangażowani i skłonni do poświęcenia większego wysiłku. Ambitne cele pobudzają naszą wyobraźnię i sprawiają, że czujemy się napędzani do działania. Motywacja jest kluczowym czynnikiem, który pozwala nam przekroczyć przeszkody i wytrwać w dążeniu do celu.
 2. Skupienie i determinacja.
  Ambitny cel wymaga od nas skupienia i determinacji. Gdy mamy jasno sprecyzowany cel, który przekracza nasze dotychczasowe osiągnięcia, musimy skoncentrować nasze wysiłki na kluczowych działaniach, które prowadzą do jego realizacji. Ambitne cele wymagają od nas wytrwałości i odporności na przeciwności. Dzięki temu, że skupiamy się na wyznaczonym celu, łatwiej jest nam zignorować rozproszenie i skoncentrować się na działaniach, które przynoszą największe rezultaty.
 3. Rozwój osobisty.
  Ambitne cele dają nam możliwość rozwoju osobistego. Kiedy wyznaczamy sobie cele, które wymagają od nas przekroczenia własnych granic i zdobycia nowych umiejętności, stajemy przed wyzwaniem, które stymuluje naszą osobistą transformację. Właśnie wtedy rozwijamy się jako jednostki, uczymy się nowych rzeczy i zyskujemy doświadczenie, które może być cenne w przyszłości. Ambitne cele są silnym impulsem do poszerzania naszych horyzontów i dążenia do stałego rozwoju.
 4. Przekraczanie granic.
  Ambitne cele wymagają od nas przekraczania własnych granic i wyjścia ze strefy komfortu. Często największe osiągnięcia przychodzą wtedy, gdy odważymy się pójść poza to, co jest dla nas wygodne i bezpieczne. Ambitne cele stawiają przed nami wyzwania, które wymagają od nas zdolności adaptacji i elastyczności w obliczu zmieniających się warunków. Przekraczanie granic i wyjście ze strefy komfortu to często kluczowe elementy osiągania ambitnych celów.
 5. Inspiracja dla innych.
  Ambitne cele mają moc inspiracji dla innych. Kiedy dążymy do czegoś wielkiego i pokonujemy przeszkody, stajemy się wzorem dla innych. Nasza determinacja, pasja i poświęcenie są widoczne dla otoczenia, co może motywować innych do podjęcia wyzwań i realizacji swoich własnych ambitnych celów. W ten sposób możemy wpływać na innych i budować kulturę sukcesu, w której ludzie odważają się marzyć i dążyć do czegoś wyjątkowego.

Cel, który jest ambitny, może być łatwiejszy do osiągnięcia ze względu na motywację, skupienie, determinację, rozwój osobisty, zdolność do przekraczania granic oraz inspirację dla innych. Ambitne cele pobudzają naszą pasję i pragnienie osiągnięcia czegoś wyjątkowego. Dzięki nim stajemy się bardziej zaangażowani i skłonni do podejmowania wysiłku. Ambitne cele wymagają od nas skupienia, wytrwałości i elastyczności, ale jednocześnie dają nam możliwość rozwoju osobistego i zdobycia cennego doświadczenia. Warto wyznaczać sobie ambitne cele i dążyć do ich realizacji, ponieważ to właśnie one mają moc napędzania naszego rozwoju i sukcesu.

REALITY / REALNOŚĆ

Wyznaczanie sobie celów jest nieodłącznym elementem naszego życia. Czy to w sferze zawodowej, czy osobistej, mamy tendencję do stawiania sobie różnych celów, które chcemy osiągnąć. Jednak nie wszystkie cele są łatwe do zrealizowania. Często zdarza się, że nasze cele są zbyt ambitne, niepraktyczne lub nierealistyczne, co może prowadzić do frustracji i porażki. Dlatego tak ważne jest, aby nasze cele były nie tylko ambitne, ale także realne. Co wpływa zatem na to, że cel, który jest realny, jest łatwiejszy do osiągnięcia?

 1. Motywacja i pewność siebie.
  Cel, który jest realny, budzi w nas motywację i pewność siebie. Gdy mamy przekonanie, że cel, który sobie postawiliśmy, jest osiągalny, stajemy się bardziej zmotywowani do podjęcia działań i skoncentrowania się na jego realizacji. Czujemy większą pewność siebie, ponieważ wiemy, że mamy zdolności i zasoby potrzebne do osiągnięcia celu. To motywuje nas do podejmowania wysiłku i poświęcenia czasu i energii na działania, które prowadzą do sukcesu.
 2. Realistyczna ocena możliwości.
  Wyznaczanie realnych celów wymaga od nas realistycznej oceny naszych możliwości. Musimy zwrócić uwagę na nasze zasoby, umiejętności, doświadczenie i czas, które możemy poświęcić na realizację celu. Realistyczne cele są oparte na naszych aktualnych możliwościach i dostępnych środkach. Dzięki temu możemy opracować konkretny plan działania, uwzględniając wszystkie niezbędne czynniki, co znacznie zwiększa nasze szanse na sukces.
 3. Unikanie frustracji i porażki.
  Nierealistyczne cele mogą prowadzić do frustracji i porażki. Gdy stawiamy sobie cele, które są niemożliwe do osiągnięcia ze względu na nasze ograniczenia lub nieodpowiednie warunki, łatwo możemy się zniechęcić i stracić motywację do dalszej pracy. Natomiast realistyczne cele pozwalają nam uniknąć takich sytuacji. Mając realistyczne oczekiwania, jesteśmy bardziej przygotowani na trudności i przeszkody, które mogą się pojawić. Możemy łatwiej radzić sobie z wyzwaniami i podejmować działania, które przynoszą realne rezultaty.
 4. Konkretny plan działania.
  Realistyczne cele umożliwiają nam opracowanie konkretnego planu działania. Gdy nasz cel jest realny, możemy zidentyfikować kroki, które musimy podjąć, aby go osiągnąć. Możemy ustalić priorytety, określić terminy i przewidzieć niezbędne zasoby. Posiadanie jasno sprecyzowanego planu działania zwiększa naszą efektywność i skuteczność w realizacji celu. Dzięki temu możemy skoncentrować się na kluczowych zadaniach i podejmować działania, które prowadzą do sukcesu.
 5. Budowanie postępu.
  Realistyczne cele pozwalają nam budować postęp i motywować się na drodze do osiągnięcia celu. Gdy nasze cele są realne, możemy regularnie monitorować nasze postępy i śledzić, jak zbliżamy się do zamierzonego rezultatu. To daje nam poczucie satysfakcji i dodatkową motywację do kontynuowania pracy. Budowanie postępu krok po kroku stwarza pozytywny klimat, w którym czujemy się coraz bliżej osiągnięcia celu, co z kolei mobilizuje nas do dalszego wysiłku.

Cel, który jest realny, jest łatwiejszy do osiągnięcia ze względu na motywację, pewność siebie, unikanie frustracji i porażki, opracowanie konkretnego planu działania oraz budowanie postępu. Wyznaczanie realistycznych celów wymaga od nas rzetelnej oceny naszych możliwości i zasobów. Pozwala to skoncentrować się na kluczowych działaniach, które prowadzą do sukcesu. Realistyczne cele mobilizują nas do podjęcia wysiłku i utrzymują naszą motywację na wysokim poziomie. Dlatego warto stawiać sobie cele, które są realne i osiągalne, aby zwiększyć szanse na sukces i dążenie do pełnego spełnienia naszych aspiracji.

TIME BOUNDING / OGRANICZENIE CZASOWE

Czas jest jednym z najcenniejszych zasobów, które posiadamy. Wyznaczanie sobie celów bez określonego terminu może prowadzić do odkładania działań na później i braku skupienia. Dlatego cel, który jest zamknięty w ograniczonych ramach czasowych, jest łatwiejszy do osiągnięcia. Dlaczego terminowe określenie celu wpływa na naszą efektywność i motywację? Oto kilka powodów:

 1. Skupienie i koncentracja.
  Określenie terminu celu wymusza na nas skupienie i koncentrację. Gdy mamy wyznaczony czas, w którym chcemy osiągnąć cel, stajemy przed konkretnym wyzwaniem. To wymaga od nas skoncentrowania naszych działań na kluczowych zadaniach, które prowadzą do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Określenie terminu celu sprawia, że jesteśmy bardziej świadomi czasu i zobowiązani do działania, co zwiększa naszą efektywność i skuteczność.
 2. Planowanie i organizacja.
  Terminowe określenie celu wymaga od nas planowania i organizacji. Musimy ustalić, jakie kroki musimy podjąć, aby osiągnąć cel w danym czasie. Musimy rozłożyć zadania na poszczególne etapy i przypisać im konkretne terminy. Dzięki temu tworzymy plan działania, który ułatwia nam monitorowanie postępu i skuteczne zarządzanie czasem. Planowanie i organizacja są kluczowe dla skutecznego realizowania celów, a terminowe określenie celu pomaga nam w tym procesie.
 3. Motywacja.
  Terminowe określenie celu budzi w nas motywację. Gdy mamy jasno sprecyzowany termin, czujemy presję czasu, co może nas pobudzać do działania. Czasowe ograniczenie daje nam poczucie pilności i konieczności podejmowania działań. To może być motywujące i mobilizujące, ponieważ chcemy uniknąć opóźnień i osiągnąć cel w wyznaczonym czasie. Motywacja wynikająca z terminowego określenia celu pomaga nam utrzymać wysoki poziom zaangażowania i determinacji.
 4. Eliminacja prokrastynacji.
  Określenie terminu celu pomaga nam zmniejszyć niebezpieczeństwo prokrastynacji. Gdy mamy nieokreślony czas na osiągnięcie celu, istnieje większe ryzyko, że będziemy odkładać działania na później. Terminowe określenie celu wymusza na nas zdecydowane działanie i eliminuje zwyczaj odkładania rzeczy na „jutro”. To pozwala nam utrzymać ciągłość działań i utrzymać nasze postępy na właściwym torze.
 5. Pomiar postępu.
  Terminowe określenie celu umożliwia nam pomiar postępu. Gdy mamy określony czas na osiągnięcie celu, możemy regularnie monitorować nasze postępy i śledzić, czy jesteśmy na dobrej drodze do realizacji celu. To daje nam informacje zwrotne i pozwala nam dostosowywać nasze działania, jeśli jest to konieczne. Pomiar postępu jest kluczowy dla utrzymania naszej motywacji i skutecznego zarządzania czasem.

Cel, który jest zamknięty w ograniczonych ramach czasowych, jest łatwiejszy do osiągnięcia ze względu na skupienie, koncentrację, planowanie i organizację, motywację, eliminację prokrastynacji oraz możliwość pomiaru postępu. Terminowe określenie celu pomaga nam skutecznie zarządzać naszym czasem i utrzymywać wysoką efektywność w działaniu. Daje nam jasne wytyczne i wymusza na nas podjęcie działań, które prowadzą do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Dlatego warto wyznaczać sobie cele z określonym terminem i dążyć do ich realizacji, aby zwiększyć naszą efektywność i skuteczność w osiąganiu sukcesów.

EXCITEMENT / EKSCYTACJA

Wyznaczanie celów jest nieodłącznym elementem naszego życia. Niezależnie od tego, czy chodzi o nasze cele zawodowe, osobiste czy kreatywne, ważne jest, aby te cele były ekscytujące. Cel, który nas inspiruje i pobudza naszą pasję, ma większe szanse na sukcesową realizację. Przyjrzymy się teraz, dlaczego cel, który jest ekscytujący, jest łatwiejszy do osiągnięcia.

 1. Motywacja.
  Cel, który jest ekscytujący, budzi w nas silną motywację. Gdy jesteśmy podekscytowani i pełni entuzjazmu, jesteśmy bardziej skłonni do podjęcia działań i przezwyciężenia wszelkich trudności. Ekscytujący cel działa jak siła napędowa, która mobilizuje nas do działania i utrzymuje naszą motywację na wysokim poziomie. Motywacja jest kluczowa dla trwałego zaangażowania i konsekwentnego dążenia do osiągnięcia celu.
 2. Energia i zaangażowanie.
  Cel, który jest ekscytujący, dostarcza nam dodatkowej energii i zaangażowania. Gdy jesteśmy podekscytowani projektem lub celem, stajemy się bardziej skupieni i skoncentrowani. Nasza energia staje się skierowana w jednym kierunku, co zwiększa naszą produktywność i efektywność w działaniu. Zaangażowanie jest kluczowe dla konsekwentnego postępu i osiągania sukcesów.
 3. Pozytywne podejście.
  Ekscytujący cel wpływa na nasze pozytywne podejście do wyzwań i trudności, które mogą się pojawić. Zamiast widzieć przeszkody jako przeszkody, patrzymy na nie jako na okazję do nauki i rozwoju. Nasze pozytywne podejście pomaga nam utrzymać optymizm i elastyczność, co jest kluczowe dla skutecznego radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami i adaptacji do zmian.
 4. Kreatywność i innowacyjność.
  Ekscytujący cel stymuluje naszą kreatywność i innowacyjność. Gdy jesteśmy podekscytowani projektem, nasz umysł staje się bardziej otwarty na nowe pomysły i sposoby działania. Poszukiwanie świeżych rozwiązań i eksplorowanie alternatywnych ścieżek staje się naturalne. Kreatywność i innowacyjność są kluczowe dla skutecznego rozwiązywania problemów i osiągania wyjątkowych wyników.
 5. Flow i satysfakcja.
  Ekscytujący cel może wprowadzić nas w stan flow, czyli stan całkowitego zaangażowania i skupienia. Kiedy jesteśmy w stanie flow, nasze umiejętności i wyzwania są w harmonii, co prowadzi do głębokiego zanurzenia w zadaniu i poczucia spełnienia. Osiągnięcie celu, który nas ekscytuje, daje nam również ogromną satysfakcję i radość z osiągniętego rezultatu.

Cel, który jest ekscytujący, jest łatwiejszy do osiągnięcia ze względu na większą motywację, energię, zaangażowanie, pozytywne podejście, kreatywność, innowacyjność, flow i satysfakcję. Ekscytujący cel działa jako silna siła napędowa, która mobilizuje nas do działania i utrzymuje naszą motywację na wysokim poziomie. Daje nam dodatkową energię i zaangażowanie, które przekładają się na większą produktywność i efektywność w działaniu. Kreatywność i pozytywne podejście pozwalają nam radzić sobie z trudnościami i adaptować się do zmian. Ostatecznie osiągnięcie ekscytującego celu przynosi nam satysfakcję i radość z osiągniętego rezultatu. Dlatego warto dążyć do celów, które nas ekscytują i motywują, aby zwiększyć szanse na sukces i osiągnięcie pełnego spełnienia naszych aspiracji.

RECORDING / ZAPIS

Wyznaczanie celów to nieodłączny element sukcesu i osobistego rozwoju. Często jednak cele pozostają jedynie w naszych myślach, nie mając konkretnego zapisu na papierze lub w innym formacie. Jednak cel, który jest zapisany, a nie tylko w naszej głowie, ma większe szanse na sukcesową realizację. Dlaczego zapisanie celu jest kluczowe dla jego osiągnięcia?

 1. Klarowność i wyraźność.
  Zapisanie celu daje nam klarowność i wyraźność. Gdy cel jest jedynie w naszych myślach, może być nieokreślony lub niejasny. Zapisanie go np. na papierze wymusza na nas sprecyzowanie celu, określenie jego szczegółów oraz rezultatów, które chcemy osiągnąć. Klarowność i wyraźność są kluczowe dla skutecznego planowania i działania. Zapisany cel daje nam jasne wytyczne i wskazówki, co musimy zrobić, aby go osiągnąć.
 2. Konkretny plan.
  Zapisanie celu umożliwia nam stworzenie konkretnego planu działania. Gdy mamy cel zapisany na papierze (lub z wykorzystaniem innych nośników lub aplikacji do planowania, takich jak np. Nozbe), możemy łatwiej rozłożyć go na mniejsze etapy i zadania. Tworzenie planu działania daje nam strukturę i organizację, co ułatwia nam monitorowanie postępu i śledzenie, czy jesteśmy na właściwej drodze. Konkretny plan jest kluczowy dla skuteczności i efektywności w działaniu.
 3. Skuteczne zarządzanie czasem.
  Zapisanie celu pomaga nam skutecznie zarządzać czasem. Gdy mamy cel zapisany, możemy przypisać mu konkretne terminy i priorytety. Dzięki temu wiemy, kiedy i jakie zadania musimy wykonać, aby osiągnąć zamierzony rezultat. Skuteczne zarządzanie czasem jest kluczowe dla utrzymania produktywności i uniknięcia odkładania działań na później.
 4. Pamięć i przypomnienie.
  Zapisanie celu służy jako przypomnienie i utrwalenie w naszej pamięci. Gdy mamy cel zapisany, możemy regularnie do niego wracać i odświeżać naszą świadomość. To pomaga nam utrzymać ciągłość działań i utrzymać nasze postępy na właściwym torze. Pamięć i przypomnienie są kluczowe dla utrzymania naszej motywacji i zaangażowania.
 5. Dzielenie się celem.
  Zapisany cel może być łatwiejszy do osiągnięcia, ponieważ możemy go podzielić z innymi. Dzielenie się celem z bliskimi, przyjaciółmi czy mentorami sprawia, że czujemy większą odpowiedzialność i wsparcie. Innym osobom może zależeć na naszym sukcesie i będą nam towarzyszyć w drodze do jego osiągnięcia. Dzielenie się celem może również prowadzić do cennych rad i wskazówek, które pomogą nam w realizacji celu.

Cel, który jest zapisany, a nie tylko w naszej głowie, jest łatwiejszy do osiągnięcia ze względu na klarowność, konkretny plan, skuteczne zarządzanie czasem, pamięć i przypomnienie oraz możliwość dzielenia się celem z innymi. Zapisanie celu daje nam jasne wytyczne, umożliwia tworzenie konkretnego planu działania i skuteczne zarządzanie czasem. Pomaga nam utrzymać naszą motywację i zaangażowanie poprzez pamięć i przypomnienie. Dodatkowo, dzielenie się celem z innymi może zapewnić nam wsparcie i cenne wskazówki. Dlatego warto zapisywać cele, aby zwiększyć szanse na ich sukcesową realizację i osiągnięcie pożądanych rezultatów.

Zapraszam zatem do definiowania celów z wykorzystaniem metody EnISMARTER!

ekspert: sprzedaż / budowanie efektywności / komunikacja / współpraca / zarządzanie; Akredytowany Konsultant Facet5™; Certyfikowany Partner Advisio Poland w zakresie badania Insightful Profiler™ (iP121); Certyfikowany Ekspert Nozbe; autor książki: "Zostań Mistrzem Sprzedaży Telefonicznej"

Jarosław Pudełek

autor artykułu

Potrzebujesz wsparcia w obszarze efektywności?

Sprawdź narzędzie do planowania i zarządzania zadaniami: